Kultúrna osveta v lokalitách, 2015

Harmonogram podujatí

3. 10. 2014  Prezentácia, Mlynčeky 

5. 12.   2014 Prezentácia, Centrum voľného času Rakúsy

6. 12.   2014 Prezentácia, Konkatedrála Sv. Mikuláša, Prešov

18. 12. 2014 Prezentácia, ZŠ A. Stodolu, Liptovský Mikuláš

18. 2.   2015 Prezentácia, Súkromné gymnázium Kežmarok

1. 4.     2015  Prezentácia, ZŠ Podolínec

30. 5. 20015 Prezentácia, Krížová Ves

24. 6.  2015  Prezentácia, ZŠ Galaktická, Košice

23. 10. 2015 Prezentácia, ZŠ Huncovce

 

V rámci projektu „Kultúrna osveta v lokalitách“ bolo vykonaných  9 kultúrno-spoločenských akcií „Prezentácia súboru Kesaj Tchave".

Akcie spočívali v predstavení nosných myšlienok projektu a priebehu jeho realizácie formou príhovoru projektového manažéra, Mgr. Eleniuka, a kultúrnym programom v podaní umeleckej skupiny študentov Súkromného gymnázia z Kežmarku, pod vedením Ivana Akimova.

Lokality v ktorých prebiehali prezentácie boli vybrané na základe miest bydliska alebo pôsobenia študentov gymnázia.

V 6 lokalitách bolo publikum čisto rómske, v 1 lokalite miešané a v 2 lokalitách sa jednalo o širokú verejnosť, slovenskú, aj medzinárodnú.

 6 akcií bolo realizovaných v kežmarskom okrese, 3 v susedných okresoch.

V 2 lokalitách bola kultúrna vložka spojená so športovým zápolením, futbalovým zápasom medzi domácimi a družstvom gymnázia.

 

 

Harmonogram podujatí v kontexte celoškolských podujatí

 

3. 10. 2014 Prezentácia projektu Moje slovo, môj hlas, Mlynčeky 

3 – 5.       Medzinárodný tábor mládeže Youth in action, Mlynčeky

15 - 19.   Medzinárodný tábor V4, Levelek, Maďarsko

24. 10.     Festival Roma Way2, Gent, Belgicko

25.10.     20 rokov Ogres de Barback, Salle Watremez, Roubaix, Francúzsko

26. 10.    Medziosadový festival „Akana me“, ilegálne táborisko rómskych migrantov, Champlan, Francúzsko 

28.10.     Have to a look in my life, Výstava súčasného rómskeho umenia, Fnasat, Paríž

28.10.     Medziosadový festival „Akana me“, šapitó Aliboro, táborisko karaván, Montreuil

29. 10.    Olympia, Paríž

30. 10.    Manifestácia „Kesaj Tchave – Škola úspechu rómskych detí“, Esplanáda Ľudských práv, Trocadéro, Paríž

30. 10.    Olympia, Paríž

31. 10.    Koncert s Hugom Féronom, Espace Jean Jaures, Tomblaine

8. 11.      Medziosadový festival „Akana me“, rómska osada pri Matejovciach pri Poprade

17. 11.    Dni študentstva, so zborom Čhavorengre Idy Kelarovej a s Českou filharmóniou, Rudolfínum, Praha

25 – 26.  Vysielanie relácie Temps de Pauchon, Kesaj Tchave - les Enfants de la fée, France-Inter, Paríž

2 – 5. 12. Medzinárodný tábor mládeže V4, Mlynčeky

5. 12.   Prezentácia, Centrum voľného času Rakúsy

6. 12.   Prezentácia, Konkatedrála Sv. Mikuláša, Prešov

18. 12. Prezentácia projektu, ZŠ A. Stodolu, Liptovský Mikuláš

20. 12.    Vysielanie reportáže o Kesaj Tchave, Slovensko: Deti víly, Arte, TV5 International

18. 2. 2015 Prezentácia, Súkromné gymnázium Kežmarok

7. 3.        Premiéra filmu  „Jenica et Perla“ od Rozálie Kohoutovej, Lucerna, Festival  „Jeden svet“, Praha

1. 4.     Prezentácia, ZŠ Podolínec

16. 4.      Výstava komixu o Kesaj Tchave, „Bohatstvo Rómov“, Múzeum rómskej kultúry, Brno 

24. 4.      Konferencia s Ombudsmanom pre Ľudské práva detí, vystúpenie, Divadlo Varia, Brusel, Belgicko

24 - 25    Stretnutia s moslimskou komunitou, rezidencia v Molenbeek, Belgicko

24 – 25   Festival Balkan Trafik! Brusel, Belgicko

9. 5.        Koprodukcia „Cigánska Epopeja“, Festival Faites l´Europe, Paríž

9. 5 .       „Les Mômes a l´Est“, vystúpenie MJC, Chilly – Mazarin

10. 5.      Medziosadový festival „Akana me“, ilegálne táborisko Ballainvilliers

11. 5.      Koprodukcia „Cigánska epopeja“, Arenes de Nanterre, Nanterre

13. 5.      Umelecká intervencia na moslimskom predmestí, Longjumeau

14. 5.      Koprodukcia „Cigánska Epopeja“, Arenes de Nanterre, Nanterre

15. 5.      Koncert na počesť Václava Havla, Divadlo na Dobešce, Praha

16. 6.      Noc Múzeí, Múzeum rómskej kultúry, Brno

28. 5.      Udelenie francúzskeho štátneho vyznamenania, Kežmarok

30. 5.  Akana me, Prezentácia, Krížová Ves

4. 6.       Návštěva amerických lektorov, Súkromné gymnázium, Kežmarok

24. 6.  Prezentácia, ZŠ Galaktická, Košice

11. 7.     EĽRO, festival ľudového umeleckého remesla, Kežmarok

13 júl – 23 august, letný umelecký zájazd CIOFF

14 – 19  Medzinárodný Festival v Issoire

19. 7.     Repríza reportáže Kesaj Tchave, Slovensko : Deti víly, Arte, Francúszko, Nemecko, Belgicko, Holandsko

20 – 24  Rezidencia na Zámku Buno v Gironville

24 – 31  Rezidencia v Morliére

1 – 2. 8. Medzinárodný Festival v Pujols

3. 8.       Medzinárodný Festival v Castres

5 – 9.     Medzinárodný  Festival v Amélie les Bains

10. 8.     Púť do Lourdes

11 – 19. Medzinárodný Festival Mondial´Folk, Plozévet

20. 8.     Disneyland, Marne-la-Vallée

21 – 23. Svetový Festival du Houblon, Haguenau

26. 9.     Vystúpenie na Dúhovej Pride, Kulturfabrik, Košice

10. 10.   Vystúpenie pre Atonaf, návštěva fr. veľvyslanca, Kežmarok

23. 10. Prezentácia, ZŠ Huncovce

23. 10.    Medziosadový festival „Akana me“, osada Huncovce

9. 10.      premietanie Film Koza, Ivan Ostrochovský, kino Iskra, Kežmarok

10 – 20.  Reportáže TV Markíza – Reflex, STV2 Advent, Nový Čas, STV1, Slovenský rozhlas

10. 12.    premietanie filmu Jenica a Perla, Kino Iskra

11. 12.    Vernisáž výstavy Kesaj Tchave, Francúzsky Inštitút, Bratislava

16. 12.    Sympózium Identity, Gréckokatolícka Univerzita, Čierny Orol, Prešov

 

Záverečná správa k projektu „Kultúrna osveta v lokalitách“

 

Projekt „Kultúrna osveta v lokalitách“ nabral konkrétnu formu hneď od začiatku školského roku 2014 / 2015. Už v úvodnom, zahajujúcom stretnutí pedagógov, vedenia školy a žiakov, riaditeľka gymnázia, Mgr. Koptová, podrobne oboznámila všetkých prítomných so zámermi a cieľmi projektu. Študenti si pozorne vypočuli výklad p. riaditeľky a prejavili záujem o jednotlivé segmenty projektu. Medzi žiakmi sa po dobu existencie gymnázia vyprofilovali viaceré výrazné osobnosti, prirodzení lídri, mienkotvorní jedinci, ktorí budú môcť určovať a ovplyvňovať smerovanie projektu. Hlavnými prúdmi záujmov medzi študentmi sú umelecké aktivity nadväzujúce na rómsku  kultúru (súbor Kesaj Tchave), športová činnosť (pozemný hokej) a masmediálna komunikácia (žurnalistika).

Viaceré akcie ktoré sa v tomto školskom roku rozvíjajú (prezentácie), nadväzujúc sa predchádzajúce školské roky, prirodzene zapadajú do stratégie projektu. Dominantnou udalosťou bola príprava a realizácia zahraničného umeleckého a spoznávajúceho zájazdu školského umeleckého súboru rómskych piesní a tancov Kesaj Tchave do Belgicka a Francúzska, ktorá vyvrcholila koncertovaním v prestížnej, svetoznámej koncertnej sále Olympia, v Paríži.

Výnimočnosť podujatia stavia túto udalosť na mimoriadne miesto nielen na úrovni školy a projektu, ale aj vo vzťahu ku rodisku zúčastnených, regiónu a Slovensku, a vlastne aj Európe, keďže Rómovia sú par excellence etnikom trans-národným, transhraničným, a dopad celej akcie zďaleka presahuje len rámec Slovenskej Republiky. Naopak, vďaka notoriete gymnázia a školského umeleckého telesa, a vďaka početným kontaktom s Rómami na medzinárodnej úrovni (Balkán, západná Európa) a tiež v dôsledku náležitej medializácii prostredníctvom TV Arte a TV5 International, ktoré celú akciu zdokumentovali a následne vysielali, má táto výnimočná udalosť celoeurópsky význam. Francúzsky veľvyslanec v Bratislave, JE Didier Lopinot vysoko pozitívne ohodnotil celú akciu, a tak ako aj jeho predchodcovia, nazval Kesaj Tchave výstavnou skriňou francúzsko-slovenských vzťahov. Navrhol zrealizovať na pôde veľvyslanectva expozíciu o úspechoch študentov gymnázia, v ktorej bude mať priestor prezentácia projektu a jeho výsledkov.

Olympia je skutočným Olympom umeleckého sveta, účinkovanie na jej scéne je výsadou špičkových, medzinárodne uznaných umelcov alebo umeleckých skupín. Z oblasti Východnej Európy je takých len málo, zo Slovenska doposiaľ nikto. Študenti školy ktorí sa svojou dlhoročnou prácou a nasadením dopracovali k tomuto výkonu, podávajú svedectvo nielen o sebe, ale aj o svojej (rómskej) komunite a svojej (slovenskej) vlasti. V štádiu priamych príprav na koncerty, popri umeleckej stránke koncentrovanej na umelecké zručnosti, prebiehal so študentmi hĺbkový diskurz o rómskej kultúre, identite, ich interakcii, o obraze a vnímaní rómstva v očiach verejnosti, ale i v očiach a vnímaní Rómov samotných. Príprava a následná realizácia koncertnej šnúry, ktorá viedla mladých ľudí zo zaostalých osád východného Slovenska až po výslnie poprednej svetovej scény v Paríži, bola živým laboratóriom analýzy a sebareflexie na tému Rómovia, ich kultúrne dedičstvo a súčasnosť, ich miesto v spoločnosti, ich miesto mimo spoločnosti. Vzácnou devízou bol krátky časový horizont (10 dní) a veľké vzdialenosti východzieho a cieľového bodu (spolu 4 200 km). Okrem štátnych príslušníkov jednotlivých krajín (Slovensko, Belgicko, Francúzsko) sa na akcii priamo zúčastňovali, ako jej aktéri, Rómovia zo Slovenska, Rumunska, Francúzska, Maďarska a Španielska (partneri z minulosti, spoluúčastníci v súčasnosti).

Bezprostredná príprava na zájazd ako i jeho uskutočnenie  boli zachytené vo filmovom dokumente produkcie What´s Up Production pre TV Arte a TV5 International. Študenti mali tak možnosť sa oboznámiť so špičkovými odborníkmi v oblasti televízneho spravodajstva a ich prácou priamo pri výkone a realizácii reportáže ktorej boli oni sami objektom a aktérmi. Analýza a sebareflexia prebiehali pod objektívom kamery a výstupy boli zverejnené krátko po ich spracovaní (13. 12. 2014 TV Arte, TV5 International – Slovaquie: les enfants de la fée, Slowakei: Die Kinder der Fee).

Príprava umeleckého programu prebiehala v rámci umeleckých nácvikov stanovených harmonogramom projektu, t.j. 3 x do týždňa, tak aby sa dala skĺbiť aj s prácou na textoch pre cvičebnicu.

Zahraničný umelecký zájazd ( 23.11 – 31.10.2014) mal aj rozmer sociálny, kultúrny, osvetový a vzdelávací. Vyvrcholením bolo účinkovanie v Olympii, ale ako nie menej zaujímavé boli aj sprievodné akcie – stretnutia a diskuzie s balkánskymi rómskymi migrantmi v ilegálnych táboriskách, kde sa priamo na tvári miesta rozoberali interakcie rómskej a majoritnej kultúry a spoločnosti, pohľady na minulosť s prepojením na súčasnosť, rómska nadhraničná vzájomnosť, jazyková, kultúrna, sociálno-spoločenská. Komunikačným jazykom bola rómština, jazyková bariéra medzi Rómami, príslušníkmi rôznych štátov, nebola. Študenti navštívili aj Expozíciu súčastného rómskeho umenia v  Mediatéke Matéo Maximoff v priestoroch FNASAT (Národná federácia asociácií solidárnych v akciach s Rómami) v Paríži. Sprievodné slovo a odborný výklad poskytol jeden z vystavujúcich umelcov, francúzsko-španielský Róm, Gabi Jimenez. Celý zájazd je podrobne spracovaný v reportáži TV Arte (DVD) a v priloženej foto-dokumentácii.

Bezprostredne po návrate domov, súbežne so školskými povinnosťami, sa opäť rozbehli nácvikové aktivity, tento krát aj za účasti jednotlivcov z osady Pod mostom z Matejoviec pri Poprade. Táto lokalita je extrémne marginalizovaná, jej obyvatelia trpia všetkými stigmami a následkami devastujúcej chudoby a vylúčenia. V priebehu nastávajúcej sezóny chceme postupne začleniť  jej obyvateľov do aktivít projektu. Za týmto účelom sme zrealizovali 5.12.2014, týždeň po návrate zo zájazdu, prezentáciu aktivít projektu spojenú s kultúrnou osvetou priamo v osade. Aj keď počasie už bolo nevľúdne, našťastie nepršalo, a mohli sme zrealizovať náš zámer aj na voľnom priestranstve, predstaviť kultúrny program priamo pred chatrčami, pred celou osadou.

O týždeň na to sme sa už zúčastňovali skúšok s Českou filharmóniou, aby sme mohli v pondelok 17. novembra, účinkovať v zostave Idy Kelarovej, Čhavorengre, na Dnech studentsví, v pražskom Rudolfíne. Opäť sa jednalo o výnimočnú udalosť, keď bola rómska kultúra prezentovaná na vysokej úrovni, pred širokou odbornou i laickou verejnosťou. Koncert bol vysielaný v priamom prenose Českého rozhlasu.

Nasledovný týždeň bol zasvätený práci na textoch, umelecké nácviky sa prerušili na jeden týždeň, až po návrat lektora z Prahy a z  Paríža, kde bol na pracovnej ceste za účelom dokrútok pre TV Arte a pre Českú televíziu a prípravy ďalších medzinárodných projektov.

25. a 26. novembra vysielala francúzska rozhlasová stanica France Inter reportáž od Hervé  Pauchona, ktorá zaznamenáva manifestáciu na Esplanáde Ľudských Práv pri Eiffelovej veži, ktorú sme zorganizovali aby sme oboznámili širokú verejnosť s problematikou rómskeho školstva všeobecne, a s našim gymnáziom a jeho projektmi obzvlášť. Pri ceste z Paríža bol lektor kultúrnych aktivít, Ivan Akimov, prijatý veľvyslancom Francúzskej Republiky na Slovensku, JE Didierom Lopinotom, s ktorým prebrali ďalšie aspekty spolupráce s veľvyslanectvom a s Francúzskym Inštitútom v Bratislave. Pán veľvyslanec sa živo zaujímal o napredovanie študentov, ich aktivity v rámci európskeho projektu  a o osud gymnázia. Prisľúbil že príde navštíviť gymnázium a osobne odovzdá p. Akimovi francúzske štátne vyznamenanie ktoré mu bolo tento rok udelené.

Spolu s Ivanom Akimovom z Paríža prišiel na Slovensko aj Florian Drugonare (Mekleš), mladý rumunský rómsky migrant  (18 r.) z parížskych predmestí, ktorý sa prostredníctvom aktivít školského súboru postupne socializoval, s pomocou študentov čiastočne alfabetizoval a ďalej úspešne pokračuje v naberaní základných vedomostí, nakoľko doposiaľ nikdy nenavštevoval školu. Jeho prítomnosť je vzácnou príležitosťou ako opäť, na základe osobného kontaktu, konkrétneho ľudského príbehu, prebrať so študentmi témy rómskej identity, jazyka, sociálneho prostredia a spoločenského postavenia, medzinárodnej – nadhraničnej vzájomnosti. Postrehy a poznatky vyplývajúce z tohto bezprostredného kontaktu mali študenti možnosť prebrať a analyzovať v práci na textoch ktoré prebiehali podľa stanoveného harmonogramu.

Od 2 do 5 decembra 20014 sa vybraní študenti pracujúci na projekte, zúčastnili medzinárodného spoznávacieho táboru mládeže v rámci projektu V4, For the Tolerant Youngsters, s maďarskými partnermi zo združenia Volt allamigondozottak orszagos egyesulete v neďalekých Mlynčekoch. Počas prezentácií národných reálií sme mohli našich partnerov bližšie oboznámiť s projektom ktorý práve realizujeme a využili sme kultúrne aktivity na prípravu podujatia ktoré sme pripravovali na piatok 5 decembra v osade Rakúsy za účelom oboznámenia rodičov žiakov a zástupcov miestnej samosprávy s cieľmi a zámermi projektu (viď video dokument a foto).

Na druhý deň, v sobotu 6 decembra, bola naplánovaná akcia pri príležitosti Svätého Mikuláša, účasť na svätej omši v Konkatedrále sv. Mikuláša  v Prešove a uvedenie sakrálnej skladby Svätý Mikuláš, v rómskom preklade, Sentos Mikulašis. V súvislosti s nacvičením nového diela, sme na práci s textami prebrali aspekty rómskej duchovnosti, s pohľadom do minulosti a s analýzou súčasnosti. Duchovná sféra je dôležitá, neopomenuteľná    zložka rómskych reálií dneška. Početné novovzniknuté cirkvy a kresťanské hnutia sgrupujú vo svojich radoch čo raz viac a viac Rómov, najmä z exkludovaných spoločenstiev, a ponúkajú svojim členom nové horizonty a pohľady na život. V radoch našich študentov sú aj adepti rôznych vierovyznaní a duchovných prúdov, ich osobné skúsenosti dávajú diskuzii nevšedný, zaujímavý, osobný rozmer.

Kultúrne nácviky a práce na textoch pokračovali podľa harmonogramu, so zreteľom na poslednú prezentáciu v r. 2014, naplánovanú na 18 decembra v Liptovskom Mikuláši, pre žiakov Základnej školy Aurela Stodolu, ktorú navštevujú výlučne rómske deti. Z nášho pohľadu je dôležité prezentovať projekt pred rôznym publikom, oboznámiť čo najväčší počet poslucháčov s obsahom projektu a s dosiahnutými úspechmi. Podnietiť osobným príkladom podobné iniciatívy aj u ostatných príslušníkov rómskej menšiny, najmä u tých, ktorí pochádzajú z marginalizovaného, sociálne a kultúrne silne poznačeného prostredia vlastnému komunít postihnutých dlhodobou spoločenskou exklúziou a neriešiteľnou chudobou.

 Študenti napĺňali zámery projektu „Kultúrna osveta v lokalitách“ až do posledných dní r.2014. Decembrové prezentácie nasledovali jedna za druhou, a priniesli divákom zaujímavé poznatky zo zákulisia študentského života,  rómsky pohľad na svet, na súčasnosť, diváci sa mohli oboznámiť s úspechmi ale aj s prekážkami ktoré musia rómski študenti prekonávať na ceste za vzdelaním. Prvá prezentácia projektu po vianočných prázdninách bola 18. Februára 2015, priamo v priestoroch Súkromného gymnázia v Kežmarku. Pozvaní boli predovšetkým rodičia a príbuzní študentov, ale aj široká verejnosť. Akcia mala jednoznačne úspech, rodičia boli nadchnutí prácou svojich detí a živo sa zaujímali o osudy gymnázia. O dva týždne  nasledovala premiéra filmu francúzsko – českej koprodukcie „Jenica a Perla“, vo veľkej sále Lucerny, v Prahe,  v rámci Filmového festivalu Jeden svet. Dielo režisérky Rozálie Kohoutovej zaznamenáva osudy dvoch dospievajúcich dievčat z rómskeho prostredia, ktoré sa spoznali vďaka pôsobeniu v tanečnom súbore Kesaj Tchave. Dokument dáva nahliadnuť do súkromia hlavných postáv, a otvára divákovi nevšedný pohľad na reálie rómskych komunít segregovaných osád na Slovensku a prostredia rómskych migrantov z Balkánu, ktorí sú už  neoddeliteľnou súčasťou západnej európskej krajiny. Dokument bol natáčaný v úzkej spolupráci so študentmi gymnázia, ktorí tak získali neoceniteľné skúsenosti zo sveta filmu, mohli sa zblízka oboznámiť  s pojmami ako sú réžia, strih, scenár...  sami si na vlastnej koži vyskúšali herecké remeslo. Ale najmä, svojim obsahom a investigatívnym postupom, film poskytol priestor a príležitosť na seba-reflexiu a analýzu rómskeho prostredia, tak ako ho študenti dôverne poznajú z vlastného života.

Prezentácia projektu v Podolínci bola na pôde miestnej ZŠ, pred miešaným, slovenským a rómskym publikom. Pre slovenské deti, to bolo zjavne prvé stretnutie   s rómskou kultúrou, s nevšedným záujmom sledovali dianie na scéne, ako i odborný výklad k rómskej problematike od Mgr. Eleniuka. Onedlho potom nasledoval krátky umelecký zájazd študentského umeleckého telesa do Belgicka, na festival Balkan Trafik. Študenti vystúpili po boku svetoznámeho  Gorana Bregoviča, a aj v tak náročnej konkurencii hrdo zastali svoje miesto a podali skvelé svedectvo o rómskej kultúre na Slovensku. Mimo umeleckých aktivít sa študenti aktívne zúčastnili aj na konferencii poriadanej belgickým Ombudsmanom pre Ľudské práva detí, Bernardom De Voosom, na tému rómskych migrantov v Belgicku. Osobný kontakt s ombudsmanom bol veľmi srdečný a otvorený. O to viac, že slovenskí Rómovia tvoria podstatnú časť jeho agendy, a viacerých z nich osobne poznáme a vieme aspoň zčasti  prehodnotiť ich životné postupy  a postoje. Prítomnosť slovenských Rómov v Belgicku datuje od rokov 90-ich, a napriek zjavným úspechom väčšiny z nich, niektoré rodiny sú sústavným , chronickým problémom, ktorý sa prenáša z jednej generácie na druhú a kvári celú spoločnosť. Už aj v minulosti sme viackrát intervenovali priamo v teréne, v bezprostrednom styku s ohrozenou mládežou, takisto aj tento krát, sme sa venovali slovenským rómskym deťom z ulice. Naši študenti si tak mohli priamo v praxi vyskúšať pojmy ako neformálna edukácia, osveta, rómstvo, segregácia... Za povšimnutie stojí aj fakt, že sme boli ubytovaní priamo vo štvrti Moleenbek, a ako partnerov sme mali miestnu moslimskú organizáciu. Naši hostitelia, sociálni pracovníci pôsobiaci priamo v teréne, všetko moslimovia, vyjadrovali ich zdesenie nad krutou realitou: ich malá prímestská štvrť Moleenbek, je na prvom mieste v Európe čo do počtu odchodov mladých ľudí na džihád do Sýrie. Žiaľ, oficiálne inštitúcie sa tvária ako keby to nebola pravda, a nič sa proti tomu nerobí. A to sme ešte nevedeli aké kruté udalosti nastanú o pol roka na to, v novembri, v Paríži. Páchané mladými z Moleenbeku. My sme mali možnosť vidieť na tvári miesta bezradnosť, beznádej, bezvýchodiskovú situáciu, ktorú nikto, okrem zopár terénnych pracovníkov, nechcel vnímať a vidieť.

O mesiac na to študenti vyrazili na týždňový zájazd do Paríža, kde mali prezentovať spoločnú francúzsko-slovenskú divadelnú koprodukciu, ktorej boli spoluautormi a aktérmi, „Cigánsku epopeju“, na témy balady od Michaila Gorkého, Makar Čudra. V Paríži už bolo cítiť značné napätie, vo vzduchu visela hrozba teroristických atentátov, a z toho dôvodu bola premiéra hudobnej inscenácie presunutá z hlavného, Radničného námestia, do menej exponovaného miesta, v 11-om okrsku. Úplne neexponované sú ilegálne rómske táboriská, v jednom z nich, v Ballainvilliers, sme zorganizovali umeleckú intervenciu. Na spiatočnej ceste sme v Prahe zorganizovali koncert na počesť Václava Havla, v Divadle na Dobežce, a zúčastnili sme sa na Noci Múzeí v Múzeu rómskej kultúry v Brne, ktoré poriadalo výstavu na tému Kesaj Tchave.

Do konca roka sme stihli ešte dve prezentácie, v Krížovej Vsi, v Kežmarskom okrese, a na ZŠ Galaktická 9, v Košiciach. Obidve boli v rómskom prostredí, v Krížovej Vsi boli prítomní aj rodičia a príbuzní študentov, čo dávalo celému podujatiu nevšedný, silný emotívny náboj.

Celé leto, od 14 júla, do 24 augusta, strávili študenti na cestách, prebrázdili vyše 10 000 km, účinkujúc na medzinárodných festivaloch tradičnej hudby a folklóru, v priamom kontakte s umelcami a mladými ľuďmi z celého sveta, reprezentovali Slovensko a postavenie Rómov v ňom.  19 júla vysielala TV spoločnosť Arte, reprízu dokumentu „Slovensko: deti víly“.  Súdiac podľa každodenných ohlasov od náhodných okoloidúcich, relácia mala mimoriadnu sledovanosť, a každý deň nám neznámi ľudia vyjadrovali obdiv a podporu. Počas 6 týždňov mali študenti  možnosť objaviť  úžasne rozmanitú krajinu, akou je Francúzsko, hory, more, oceán... a najmä  spoznať úžasných ľudí,  hostiteľov, divákov, kolegov a partnerov, ktorí sa vedeli nadchnúť pre dobrú vec a neváhali sa aj osobne podieľať a angažovať  za jej realizáciu. Na zájazde sa zúčastnili aj deti a mladí balkánski Rómovia z ilegálnych táborísk v ktorých sme intervenovali počas uplynulého roku.

Na jeseň nasledovala ešte jedna prezentácia projektu, v Huncovciach. Doobeda na miestnej ZŠ, a začiatkom poobedia v miestnej osade. Na akcii sa zúčastnili aj naši priatelia a partneri, francúzska hudobná skupina les Ogres de Barback, s ktorými sme účinkovali rok predtým v parížskej Olympii, kde sme boli ich hosťami. Teraz sme ich zas na oplátku hostili my, v rómskej osade Huncovce. Nie tak svetoznámej ani prestížnej ako Olympia, akurát tak isto večnej a nemennej... Leda že by aspoň trochu zabrali naše snahy a prezentácie, a to naše „Vzdelanie – predpoklad zmeny“, padlo na úrodnú pôdu...

 

Ivan Akimov

Vedúci študentskej umeleckej zložky a súboru Kesaj Tchave, zodpovedný za nácviky kutúrneho programu a jeho  prevedenie v teréne

v Kežmarku, 12. Januára 2016

 

Jednotlivé prezentácie sú zdokumentované a prístupné v rubrikách:

https://www.kesaj.eu/aktuality/priprava-/prezentacie/

https://www.kesaj.eu/projekt/moje-slovo-moj-hlas/

https://www.kesaj.eu/projekt/foto-kalendar-/

https://www.kesaj.eu/projekt/kesaj/cesta-na-olympiu/

 

Reportáž TV Arte je možné zhliadnuť na

https://info.arte.tv/fr/roms-en-slovaquie

https://info.arte.tv/de/slowakei-roma

www.arte.tv/guide/en/060358-000-A/arte-reportage?country=SK