Muzeum romské kultury

 
Bratislavská 67, Brno, 602 00

út–pá, neděle 10–18 h
pondělí, sobota zavřeno

Plné vstupné / 60 Kč
Prohlídka s komentářem v angličtině / 60 Kč
Zlevněné vstupné / 30 Kč
Rodinné vstupné /  100 Kč

 

Historie Muzea romské kultury sahá do roku 1991, kdy bylo založeno z iniciativy romských intelektuálů  jako nevládní nezisková organizace. Sama myšlenka romského muzea však vznikla daleko dříve, již koncem šedesátých let, kdy dočasné uvolnění politických poměrů umožnilo fungování Svazu Cikánů – Romů (1969–1973). Téměř deset let své existence muzeum fungovalo v provizorních prostorách. Na konci roku 2000 se přestěhovalo do nově opravené pětipodlažní budovy, na jejíž generální opravu (původně šlo o vybydlený dům) stát vyčlenil finanční prostředky. Budova se nachází v brněnské romské čtvrti. Od 1. 1. 2005 se Muzeum romské kultury stalo státní příspěvkovou organizací.

Muzeum se od počátku snažilo především budovat sbírkové fondy, dokumentující kulturu a dějiny Romů. Dnes spravuje fondy tradičních řemesel a profesí, typů obydlí, vybavení interiéru, oděvu a šperku, výtvarného umění, písemného materiálu, plakátů a pozvánek, audio, foto a videodokumentace, knihovny, ohlasů kultury Romů v kultuře majoritní a sebedokumentace muzea. Fondy jsou rozšiřovány zejména během čilého terénního sběru a dokumentace. Všechny sbírkové fondy jsou k dispozici badatelům (více viz Pro badatele).

Svůj sbírkový materiál muzeum několikrát vystavilo ještě v době, kdy samo nedisponovalo žádnými vlastními výstavními prostorami: Romové v Československu (1992), Romové v městě Brně (1996), Hledání domova (1999), Svět očima Romů (1997–2005). V roce 2011 byla dokončení stálá expozice muzea nazvaná Příběh Romů.

Kromě stálé expozice nabízí muzeum široké veřejnosti celou škálu krátkodobých výstav. Dále pořádá řadu jiných veřejných akcí – každoroční Muzejní noc, přednášky a besedy, módní přehlídky, koncerty či videoprojekce či slavnostní křty knih a hudebních nosičů (nejen) vlastní produkce aj. Pro děti z okolí muzea je po několik dní v týdnu připraven program v Dětském muzejním klubu; školní děti a mládež mohou využít animační programy k výstavám. Badatelům je k dispozici knihovna se studovnou a zájemci z řad veřejnosti mohou navštěvovat kurzy romštiny.

www.kesaj.eu/projekt/kesaj/nase-uspechy/noc-muzei-brno/

www.kesaj.eu/projekt/kesaj/ako-sme-pokracovali/brno/

 

 

 

Noc Múzeí, 16.5.2015