Riaditeľ súkromného gymnázia

Mgr. Dušan Klempár
 
riaditeľ od septembra 2016
 

Navsteva francuzskeho velvyslanca, Mr. Leonzi, maj 2017