Sociálne dávky

 

Rómovia nás neoberajú o sociálne dávky. Je to klamstvo, tvrdia štatistiky.

Mýtus o tom, že rómovia okrádajú štát o veľké peniaze, je vyvrátený. Do rómskych osád putujú totiž len 3 percentá sociálnych dávok, zvyšnú väčšinu poberajú Slováci.

Nejde pritom o žiadnu kampaň ANTIFA. Štatistiky zverejnila Sociálna poisťovňa v spolupráci so Svetovou bankou v roku 2012. Rómske rodiny sú známe tým, že majú viac než štyri deti. Tradičným predsudkom našej spoločnosti je obraz mnohopočetnej rómskej rodiny, ktorá poberá štedrú štátnu podporu. Dávky v hmotnej núdzi sa preto stali politickou agendou, pričom viacerí politici navrhovali zmenu spôsobu vyplácania dávok poukazujúc pri tom na Rómske osady. Obavy z toho, že títo ľudia zaťažujú sociálny rozpočet štátu sú však v rozpore s tým, čo ukazujú štatistky. Práve mnohopočetné rodiny tvoria najmenšiu časť poberateľov týchto sociálnych dávok. Sociálna poisťovňa uvádza že až 62 percent poberateľov dávky v hmotnej núdzi sú bezdetní jednotlivci, najmä mladí ľudia vo veku približne 25 rokov.

Kto poberá dávky v hmotnej núdzi

Sociálne výdavky štátuNárok na dávku v hmotnej núdzi sa vypočítava na základe rodinných pomerov, do výpočtu preto vstupujú nielen príjmy a majetok žiadateľa ale aj jeho najbližších rodinných príbuzných. Nárok na získanie príspevku nie je podmienený etnicitou, príspevok dostane každý občan spĺňajúci podmienky. Nejde teda o zvýhodňovanie Rómov alebo iných etnických skupín.

Výška dávky v hmotnej núdzi
60,50 € pre jednotlivca,
115,10 € pre jednotlivca s 1 až 4 deťmi,
168,20 € pre jednotlivca s viac ako 4 deťmi,
105,20 € pre dvojicu,
157,60 € pre dvojicu s 1 až 4 deťmi,
212,30 € pre dvojicu s viac ako 4 deťmi

Najviac peňazí štát posiela dôchodcom

V roku 2013 štát vyplatil 300 miliónov Eur v podobe dávok v hmotnej núdzi. Je ťažké presne určiť, koľko dávok bolo prerozdelených medzi Rómov, nakoľko v žiadostiach sa etnická príslušnosť neuvádza. Na typické mnohopočetné rodiny je ročný výdavok štátu iba 9 miliónov Eur (táto skupina býva najčastejšie označená ako „rómska rodina“). Dávky v hmotnej núdzi pritom predstavujú len malú časť, približne 9% všetkých sociálnych výdavkov štátu. Najviac peňazí štát posiela dôchodcom.

Rodičovské príspevky

Odborníci poukazujú na fakt, že viacero mnohopočetných rodín nemá nárok na dávky v hmotnej núdzi z dôvodu poberania rodičovského príspevku. Rodičovský príspevok môžu rodičia získať iba na základe preukázanej starostlivosti o dieťa. Celkové výdavky štátu na rodičovské príspevky boli v roku 2013 na hranici 355 miliónov Eur. Väčšina týchto peňazí je vyplácaná mimo rómskych rodín.

Predstavme si 9 miliónov

Aby sme si vedeli predstaviť, čo 9 miliónov Eur v podobe dávok v hmotnej núdzi predstavuje pre štátny rozpočet, je dobré všimnúť si niekoľko ďalších čísel. Napríklad rekonštrukcia bratislavského hradu stála zatiaľ 63 miliónov Eur. Splácanie úrokov z pôžičiek štátu nás stojí ročne 1300 miliónov Eur. Výdavky na dôchodky sú vo výške takmer 5000 miliónov Eur ročne.