Svetové rómske osobnosti

Ruská rómska inteligencia: Vedkyne z rodiny Pankovovcov

 

Natálja Pankovová (FOTO: https://gypsy-life.net)

 

Pokiaľ hovoríme o rómskej inteligencii z Ruska, nie je možné opomenúť sestry Pankovové. Jedna z nich bola biologičkou, druhá chemičkou. Obe sa vyznačovali veľmi vysokým národným cítením, často hovorili, že si nemôžu dovoliť sebamenší prehrešok, lebo sa obávajú, že by svoj národ nejako očiernili.

Ich patriotizmus  sa obzvlášť prejavil v dobe Veľkej vlasteneckej vojny. Ľjuba a Nataša boli dcérami Nikolaja Alexandroviča Pankova (ktorý preložil do rómčiny Puškinovu báseň „Cigáni“). Otec viedol dcéry k tomu, aby získali vysokoškolské vzdelanie. Začiatkom vojny však sestry štúdium prerušili a išli pracovať do moskovskej zbrojovky. „Teraz nie je správna doba pre učenie“, povedali otcovi. Obe rómske dievčatá pracovali v zbrojovke do vyčerpania, vyrábali súpravy pre raketomety.

Ľjubov Pankovová (FOTO: https://kate-kay-ene.livejournal.com)

Po vojne v štúdiu pokračovali, dokončili univerzitu. Natália Pankovová (1924 – 1991) sa stala vedecko-výzkumnou pracovníčkou Výzkumného ústavu organických vedľajších produktov a farbív (NIOPiK), kde pôsobila 35 rokov. Jej profesionálna kariéra bola úspešná. Rozpracovala asi 30 perspektívných návrhov kyanidových farbív (má na nich autorský patent). Mala talent aj pre ďalšie veci, vedela dobre spievať, tancovala. Amatérsky sa venovala výtvarnému umenie, grafike a akvarelu.

Ľjubov Pankovová sa narodila v roku 1925. Získala titul Ph.D. v biologických vedách (odbor fyziológie ľudí a zvierat). Pracovala prevažne v oblasti klinickej fyziológie ako výskumný pracovník fyziologického laboratória CIETIN. Pôsobila aj v Akadémii Vied ZSSR a na univerzitách ako pedagogička. Prednášala o živočíšnej fyziológii, o vyššej nervovej činnosti a anatomicko-fyziologických vlastnostiach detí a dospievajúcej mládeže. Okrem toho je autorkou alebo spoluautorkou množstva učebníc na tieto témy a viac než päťdesiatich vedeckých prác. A tiež je autorkou spomienok, ktoré stále čakajú na zverejnenie.

 

August Krogh: Nositeľ Nobelovej ceny za fyziológiu a medicínu

Schack August Steenberg Krogh (FOTO: George Grantham Bain collection)

Schack August Steenberg Krogh, po matke Róm, bol dánsky profesor na Univerzite v Kodani a nositeľom Nobelovej ceny za fyziológiu. Podieľal sa na vývoji celého radu základných objavov vo viacerých oblastiach fyziológie, a je známy pre rozvoj tzv. Krogh princípu. Jeho manželka, Mária Kroghová, bola lekárkou a zaoberala sa výskumom v oblasti metabolických chorôb.

Už ako školák sa zaujímal o prírodné vedy a strávil značnú časť svojho času experimentovaním. V roku 1893 začal študovať na univerzite v Kodani medicínu, ale skoro sa venoval zoológii. V roku 1897 začal pracovať v laboratóriu lekárskej fyziológie so slávnym profesorom Christianom Bohrom.

V roku 1908 sa stal profesorom a vedúcim katedry zoofyziológie na kodanskej univerzite. Študoval látkovú premenu plynov pri dýchaní živočíchov a ľudí, anatómiu a fyziológiu krvných kapilárií v rôznych orgánoch, mechanizmus kapilárnych reakcií a dokázal závislosť medzi týmito reakciami a činnosťou sledovaných orgánov. Zistil, že pomalé prúdenie krvi kapilárami je dôležité pre prestup kyslíka a iných látiek do krvi, skúmal úlohu plynného dusíka v látkovej výmene.

Nobelovu cenu za fyziológiu a medicínu získal v roku 1920 za „objav mechanizmu kapilárnomotorickej regulácie“.

V spolupráci s manželkou dokázal, že príčinou vyrovnávania tlakov kyslíka a kysličníka uhličitého v krvi je difúzia. Je autorom fyziologických metód ako sú mikrotonometria, diferenciálna manometria, určenie minútového objemu atď.

Počas svojho pobytu v Amerike sa prof. Krogh dozvedel o tom, že kanadskí vedci Frederick Banting a Charles Best našli spôsob liečby pacientov s diabetom pomocou inzulínu extrahovaného z hovädzích pankreasov. Predovšetkým vzhľadom k tomu, že diabetom trpela aj jeho žena, začal sa Krogh o tento objav podrobnejšie zaujímať a nakoniec dosiahol povolenie na výrobu inzulínu v Dánsku. 

 

Chaplinův syn: Otec byl hrdý na svou divokou romskou krev

Praha, 16.2.2010 18:34, (ROMEA)

Share on linkedinShare on facebookShare on twitterShare on emailMore Sharing Services7

Charlie Chaplin se narodil 16. dubna roku 1889 v Londýně. Jeho oba rodičové Charles a Hannah pracovali jako poměrně úspěšní koncertní hudebníci. Jak Chaplinům syn, jmenovec, v biografii svého otce doslova popisuje: My grandmother had Gypsy blood -French or Spanish - inherited from her mother. My father has always been inordinately proud of that wild Romany blood. (Moje babička měla romskou krev, francouzskou nebo španělskou, kterou zdědila po své matce. Můj otec byl vždycky nadmíru hrdý na svou divokou romskou krev.)

Jak se dále v Chaplinově biografii dozvídáme, byla jeho matka obsazovanou zpěvačkou a pianistkou, která vystupovala pod pseudonymem Lily Harley. Svého času byla členkou populární Herecké společnosti Gillberta

 a Sullivana, která absolvovala velké turné Anglií.

Chaplinův otec matku v průběhu jeho útlého dětství opustil, aby odjel na velké turné do Spojených států. Hannah se sama o své dvě děti, Charlieho a Sydneyho, nedokázala postarat, a proto je na nějakou dobu odložila do sirotčince, kde předpokládala, že jim bude lépe.

Když bylo Chaplinovi pět let, zastoupil poprvé svou matku na koncertních prknech, když jí těsně před představením selhal hlas. Od té doby začal vystupovat stále častěji a již v osmi letech začal cestovat s představením Osm lancashirských chlapců.

Svůj první film Chaplin si vydělává na živobytí (Making and Living) natočil roku 1914. Za svou poměrně dlouhou filmovou kariéru natočil Chaplin na devadesát filmů. Za vrchol jeho filmové tvorby jsou považovány filmy Chaplin hasičem (The Fireman , 1916), Chaplin vystěhovalcem (The Immigrant; 1917), Chaplin strážcem veřejného pořádku (Easy Street, 1917) a Chaplin odhadcem v zastavárně (The Pawnshop, 1916). Posledním snímkem, ve které se mihl v roli herce je film z roku 1967 Hraběnka z Hongkongu (A Countress from Hong Kong).

Charlie Chaplin byl roku 1975 byl britskou královnou pasován do postavení rytíře. O Štědrém dnu o dva roky později zemřel ve spánku ve švýcarském městě Vevey.

Charlie Chaplin: Najslávnejší cigán na svete!?

22. 02. 2012 10:00 - Charlie Chaplin sa pod týmto menom nenarodil. Kde, to sa nevie, a kedy, to sa tiež presne nevie. Jeho rodný list sa totiž nikdy nenašiel. Kto vlastne bol?

 

Charlie Chaplin dokázal rozosmiať svet.

Autor: anc        

Kauza sa začala nenápadne. Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) dospel k záveru, že populárny filmový komik má sklony ku komunizmu. Pri bližšom skúmaní týkajúcom sa jeho minulosti federáli zistili pozoruhodné fakty. Osoba sa nevolala „Charlie Chaplin“, ale Israel Thornstein. Zjavne občan židovského pôvodu, údajne narodený 16. 4. 1889 v južnom Londýne.

Výzvedná služba USA by tomu v žiadnom prípade nevenovala pozornosť, kedy filmový herec svojimi politickými postojmi nepripomínal marxizmus-leninizmus (aj keď členom KS USA nikdy nebol) a jeho filmy sa náhle neobjavovali vo vybraných kinách vo Varšave, Sopotoch, Prahe a v Karlových Varoch. FBI sa rozhodla zamerať na vyšetrenie prípadu.

V roku 1952 požiadala americká spravodajská služba britské vedenie MI5 (britská kontrarozviedka), aby zistilo okolnosti okolo mena a narodenia, tak ako aj pôsobenia Charlieho Chaplina na území Spojeného kráľovstva.

Odpoveď, ktorou poslala kontrarozviedka MI5 (pred niekoľkými dňami bola odtajnená v britských archívoch), bola nadmieru zarážajúca: Dňa 16. 4. 1889 sa žiadna osoba menom „Charlie“, resp. „Israel“ v oblasti južného Londýna nenarodila. Istý Israel Thornstein sa narodil v strednom Anglicku (nedá sa však zistiť presný dátum), jeho otec bol Issak Thornstein a matka cigánka, takzvaná „cigánska kráľovná“, nie však z kmeň Rómov, ale Sintov (kočovných cigánov).

 

Rodina ušla z Ruska pred pogromami na Židov a Cigánov zo strany cárskych kozákov, usadila sa v strednom Anglicku, kde sa Israel Thornstein (alias „Charlie Chaplin“) narodil. MI5 vylúčila akúkoľvek ľavicovú činnosť tejto rodiny na území Spojeného kráľovstva a vraj ani nevie, ako dotyčná osoba k menu „Charlie Chaplin“ vôbec prišla. Pretože podľa pravidiel židovských kódexov sa určuje rasová príslušnosť dieťaťa podľa matky, hoci otcom dieťaťa bol rusky Žid, je „Charlie Chaplin“ v skutočnosti cigán! To všetko objavil vysoký dôstojník britskej kontrarozviedky Jack Hill a informáciu ako „top confidentialy“ (veľmi dôverné) poslal roku 1977 aj Charliemu Chaplinovi.

Filmový komik v roku 1953 Spojené štáty opustil a do konca svojho života (25. 12. 1977) žil vo Švajčiarsku, kde sa voči medzinárodným novinárom vehementne bránil označeniu, že by bol niekedy komunista: „Ide o úplný nezmysel. Nikdy som komunista nebol. Išlo mi iba o to, aby každý slušný človek mal strechu nad hlavou!“

Niekoľko citátov Charlieho Chaplina:

•    Zaujímam sa o budúcnosť, pretože v nej mienim stráviť zvyšok života.

•    Bohatí ľudia majú sklon myslieť si, že sú múdri, ako si opití myslia, že sú triezvi.

•    S peniazmi je to zvláštne. Keď už ich má človek dosť, tak ich nepotrebuje.

•    Niekto začne písať pamäti vo veku, keď už si skoro nič nepamätá.

•    Komédia je tragédia, ktorá sa deje niekomu inému.

•    Smiech, ako predpokladám, je vyjadrením vzdoru. Musíme sa smiať svojej bezmocnosti, inak by sme sa zbláznili.

•    Všeobecný súhlas nie je často nič iné ako všeobecný omyl.

Autor:  Reflex.cz, Jan Berwid-Buquoy

publikované: ADAM.sk