Lomnica, Rakúsy

Rakúsy a Veľká Lomnica sú dve lokality z okolia Kežmarku, v ktorých sme najviac prítomní. V Rakúsoch to bolo dané prirodzenými ľudskými väzbami ktoré sme tu mali, do Veľkej Lomnici sme zas išli cielene, aby sme obnovili členskú základňu súboru po vysťahovaní rodín pôvodných, zakladajúcich členov súboru z Kežmarku.
Ale mimo týchto dvoch lokalít sme boli aktívni aj v ďalších osadách. Nie až tak intenzívne a dlhodobo ako v spomínaných dvoch lokalitách, ale predsa. Boli to najmä Stráne pod Tatrami, Ľubica, Ihľany, Podhorany, Malý Slavkov, ale aj Veľký Krtíš, Pôtor a Zombor, kam vysťahovali kežmarčanov. 
No a tiež musíme spomenúť aj všetky tie tábory, squaty a táboriská, roztrúsené po celom Francúzsku, kde sme tiež intervenovali v rámci našich zahraničných výjazdov.
Gabi Jimenez