Cévennes

Carte de Sainte-Croix-Vallée-Française

Sainte Croix la Valée Francaise

Afficher l'image d'origine
 
 

Stretnutie so skupinou Kesaj Tchave v znamení radosti zo života

Une rencontre avec le groupe Kesaj Tchave sous le signe de la joie de vivre
La troupe Kesaj Tchave a improvisé une farandole à l'école.
© D.R
 
 
Afficher l'image d'origine
Afficher l'image d'origine

Sainte-Croix-Vallée-Française. Stretnutie so súborom Kesaj Tchave v znamení radosti zo života

Skupina Kesaj Tchave zimprovizovala farandolu v škole. (© D.R)

V tento pondelok, 18 júna, boli očakávaní, mali za sebou prvú zastávku vo Švajčiarsku, a pred produkciou v Montpelier, spravili obchádzku cez našu dolinu. Ledva čo vystúpili z autobusu, skupina sa rozmiestnila na školskom dvore a veľmi rýchlo sa medzi prítomnými rozlial koncentrát radosti zo života. Rómsky súbor cigánskych tancov a piesní Kesaj Tchave bol vytvorený v  r. 2000 v Kežmarku, na Slovensku, Ivanom Akimovom, prefesionálnym hudobníkom a Helenou Akimovou, sociálnou pracovníčkou. „Kesaj“ je meno rómskej víly ktorá hovorí že na to aby človek lásku dostal, musí najprv vedieť lásku dať, a „Tchave“ znamená v rómskom jazyku: deti.

Po vystúpení sa všetci zišli v La Passerelle na spoločnej večeri, pripravenej dobrovoľníkmi z Hudobnej dielne vidieckeho foyer a vychutnali si koláče malín  priateľov skoly. Opäť sa spustila hudba a malý improvizovaný bál roztancoval prítomných za rytmov cigánskej muziky. Na druhý deň sa všetci opäť zišli v dedine na spoločnom pikniku, futbalovom zápase a stavili sa v Pétassou na doplnenie garderóby.

V každodennom živote, treba prekonať nemálo ťažkostí, a predsa, už viac ako 10 rokov, Ivan a Helena Akimovi, idú vstrieč tejto populácii ktorá často vníma negatívne svoju vlastnú etnickú identitu.

V tomto kontexte, musia členovia združenia prekonať určité prekážky aby mohli pokračovať vo svojich aktivitách. Najsamprv, napriek vytvoreným kontaktom s miestnymi autoritami a kultúrnymi inštitúciami, tieto sa necítia dostatočne zainteresované projektom. Následne, presun detí z rôznych osád do Kežmarku, kde sa uskutočňujú nácviky a návraty do ich lokalít, je zdrojom mnohých logistických problémov. Potom, skúšky sa uskutočňujú na chodbe ktorá susedí s obytným domom, čiže bez kúrenia, ani bez samostatného zdroja vody...

Tak, toto prvé stretnutie s obyvateľmi doliny určite nebude posledné. Ak chcete poznať programáciu Kesaj Tchave, choďte na ich webovú stránku: www.myspace.com/kesajtchave

Midi Libre 27/04/2011