Detva

 

Rezidencia sa uskutočnila v dňoch 8 až10 septembra 2017, v lokalite Detva - Stavaniská, v spolupráci so súborom Jagalo Jilo.

Súbor Jagalo Jilo pôsobí pri Strednej odbornej škole v Detve pod vedením Miroslavy Gašparovej a Vladimíra Oláha. Vedúcim projektu zo strany našich partnerov bola Mgr. Jana Ľuptáková.

Sústredenia prebehlo v tvorivej a priateľskej atmosfére. Mladí účastníci z oboch umeleckých telies sa mohli vzájomne spoznať a oboznámiť sa so svojimi pracovnými postupmi. Pre každú stranu bolo sústredenie obohatením po stránke umeleckej, ale aj ľudskej a spoločenskej.

Veľkú zásluhu na úspešnej realizácii rezidencie má vedenie súboru Jagalo Jilo a Mgr. Ľuptáková, ktorí zabezpečili vynikajúce materiálne podmienky na mieste, ubytovanie a stravu.

Sústredenie splnilo svoje poslanie, položili sa zdravé základy na ďalšiu spoluprácu a vzájomné umelecké výmeny a obohatenia.

 

Druhou fázou spoločného projektu bola účasť súboru Jagalo Jilo na našom novbembrovom zájazde do Paríža. Prišli s nami aj 7 členovia z Detvy a mali možnosť sa s nami podielať na všetkých našich podujatiach.

 

www.kesaj.eu/projekt/kesaj/ako-sme-pokracovali/velke-zajazdy/a2017/jesen-2017/

 

www.kesaj.eu/projekt/kesaj/ako-pokracujeme-2016/destinacie/bondoufle/

 

www.kesaj.eu/fr/projekt/kesaj/priatelia-a-partneri/camo-et-ioanis/

Fotogaléria: Detva