Detva

 

Prvé sústredenie sa uskutočnilo v dňoch 8 až10 septembra 2017, v lokalite Detva - Stavaniská, v spolupráci so súborom Jagalo Jilo.

Súbor Jagalo Jilo pôsobí pri Strednej odbornej škole v Detve pod vedením Miroslavy Gašparovej a Vladimíra Oláha. Vedúcim projektu zo strany našich partnerov bola Mgr. Jana Ľuptáková.

Sústredenia prebehlo v tvorivej a priateľskej atmosfére. Mladí účastníci z oboch umeleckých telies sa mohli vzájomne spoznať a oboznámiť sa so svojimi pracovnými postupmi. Pre každú stranu bolo sústredenie obohatením po stránke umeleckej, ale aj ľudskej a spoločenskej.

Veľkú zásluhu na úspešnej realizácii prvej fázy projektu Dielne života má vedenie súboru Jagalo Jilo a Mgr. Ľuptáková, ktorí zabezpečili vynikajúce materiálne podmienky na mieste, ubytovanie a stravu.

Prvé sústredenie splnilo svoje poslanie, položili sa zdravé základy na ďalšiu spoluprácu a vzájomné umelecké výmeny a obohatenia.

 

Fotogaléria: Detva