Amari giľi

Prvá rozhlasová nahrávka súboru bola realizovaná 15.2.2002, v štúdiu Ukrajinského rozhlasu v Prešove (národnostná sekcia Slovenského rozhlasu), v rámci projektu PDCS, Naša ulica, naša muzika.
 
Spev nacvičila Helena Akimová a hudbu supervizoval Ivan Akimov.
 
V nahrávke sme sa snažili dať čo najviac priestor autentickej interpretácii, bez väčších vonkajších zásahov, okrem nevyhnutných úprav týkajúcich sa výstavby jednotlivých skladieb (začiatky, konce, opakovania, sóla - reprízy).
 
Keďže práve prebiehali MS v hokeji, na ktorých sa slovenskí hokejisti vyznamenali, pohotovo sme upravili text známej melódie "Andro verdan drukos nane", na úsmevnú hudobnú ódu nášmu hokeju : "V našej bráne Laššák chytá, Slovensku sa zlato chystá..."
Aj keď sú v niektorých skladbách zjavné začiatočnícke nedostatky, celkovo je CD veľmi vydarenou prvotinou, zachytávajúcou vzácnu symbiózu mládežníckeho nadšenia, úrpimnosti  a neopakovateľnej, vzácnej autentiky. 
Práve autentické podanie, prameniace z nízkeho vekového priemeru interprétov, ale aj z ich nesporného talentu, vytvára jedinečné dielo, na ktoré sme všetci hrdí. 
CD Amari giľi je krásnym svedectvom o ranných začiatkoch súboru, hudbnou výpoveďou jedinečnosti rómskej kultúry a jej interprétov.