Déchirures

 
Déchirures (Roztrhnutia) je názov CD Huga Férona, syna Hervého Férona, primátora mesta Tomblaine, ktorý nás pozval na náš prvý zahraničný zájazd, a ktorý potom naštartoval našu medzinárodnú kariéru. Hugo sa dal na spevácku dráhu, a na svoje prvé CD prizval aj nás. Jeho otec, v minulosti tiež spevákom a skladateľom, napísal krásny text o Kesaj, na podklade našej pesničky Oj Devla lel, ktorú poznal ešte z nášho prvého zájazdu. Výsledok bol úchvatný. Pri našej zastávke v Toblaine v r. 2014, po návrate z Olympie, sme nahrali zbor, a hviezda francúzskej hudobnej scény, Nicoletta, potom tiež dospievala vokál. CD bolo editované v 2015. 
 
 
KESAJ TCHAVE
Hervé Féron
2014
 
Il était une fois, il était une fée,
La fée Kesaj, Kesaj est le nom d´une fée
Tsigane qui dit que :
"Pour recevoir de l'Amour
il faut d'abord savoir en donner"
Et Tchave, en langue Romani,
ce sont les enfants, les enfants Kesaj,
Kesaj Tchave !
 
Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna víla,
Víla Kesaj, Kesaj je meno rómskej víly,
ktorá hovorí, že "kto chce lásku mať,
musí vedieť lásku dať"
A Tchave, po rómsky, to sú deti,
Deti Kesaj, Kesaj Tchave !
 
Ils sont venus de loin, du froid,
ils ont surgi dans ma vie,
A la magie d´un chant qui déchire la nuit,
Ils sont beaux, ils sont fiers, insouciants,
Ils sont Roms, libres comme le vent !
 
Prišli z ďaleka, z východu,
zjavili sa v mojom živote
čarovnou piesňou drásajúcou nocou,
Sú krásni, sú hrdí, bezstarostní,
Sú to Rómovia, hrdé Deti Vetra !
 
Des gosses de la rue,
qui vous portent l´Amour à cueillir,
Ils n'ont rien mais ils sont prêts à tout offrir,
Ils chantent et ils dansent, comme des dieux,
Moi je veux, chanter, danser, comme eux !
 
Deti ulice,
ktoré vám ponúkajú Lásku na dosah,
nemajú nič, ale chcú všetko dať,
spievajú a tancujú ako Bohovia,
Ja chcem tiež tak ako oni spievať a tancovať !
 
Refrain
 
Kesaj Tchave tel est leur nom,
la musique est leur maison,
Ils ne vivent que pour la danse et les chansons,
Miracle de la fée Tsigane,
Kesaj Tchave, ce sont les enfants Kesaj !
 
Kesaj Tchave, to je ich meno,
hudba im je domovom,
žijú len piesňami a tancom
Zázrak rómskej víly,
Kesaj Tchave, to sú Deti kesaj !
 
Leurs grandes robes qui tournent et volent,
qui virevoltent tout en couleurs,
Misère cachée et le soleil au coeur,
Kesaj Tchave, les étoiles dans les yeux,
Moi je veux chanter, danser comme eux !
 
Ich veľké sukne sa víria a lietajú,
všetkými farbami sa mihocú,
Skrytá bieda a srdce na dlani,
Kesaj Tchave, hviezdičky v očiach,
Ja, ja chcem spievať a tancovať ako oni !
 
Refrain
 
Oui mais leur seule vrai liberté est de devoir
voyager,
Sur un violon léger comme la soie,
Ils sont passés, ils ont décampé,
Leur sourire est là, et j´entends leurs voix...
 
Áno, ale ich jedinou ozajstnou slobodou
je cesta,
S husľami ľahkými ako hodváb,
prišli, odišli,
ich úsmev ostáva, počujem ich hlas...
 
Refrain ad libitum...