www.sirbaoctet.com/

CD Tsuzamen. Krásny projekt, na ktorom sme mali tú česť, aj keď len okrajovo, ale predsa, spolupracovať. Okteto Sirba, zložené z hudobníkov Parížskeho symfonického orchestra, s týmto CD zaznamenáva hudbu národov postihnutých genocídou... Židia, Arméni, Rómovia. 
My sme sa podieľali na prepise textov rómskych piesní. Nebolo to až také zložité, väčšina piesní pochádza z nášho regiónu, ale trochu sme sa predsa len "zapotili" , rómske texty nie sú vždy celkom jednoznačné... Nasledoval nácvik výslovnosti cez videokonferenciu s jednotlivými zložkami Detského zboru Parížskeho orchestra. Výsledok nás samých prekvapil. Asi stovka detí zo zboru ktoré sa nácviku zúčastnili zvládli texty bravúrne. A aj melódie. Hudobné spracovanie oktetom Sirba, interpretácia a úpravy sú obdivuhodné. Premiéra bude 6 februára vo Philharmonie de Paris (Grande salle Pierre Boulez).