Druhé dejstvo

 
Dokument Jozefa Banyaka, Druhé dejstvo, mapuje stav rómskej kultúrnej scény na Slovensku. Je skôr zameraný na divadlo, ale režisér vytvoril priestor aj pre nás, za čo sme mu povďační.
Zámerom filmu je dať podnet na vytvorenie celoslovenského rómskeho kultúrneho centra, idéalne so sídlom v Bratislave...
 
8 apríla 2019 bol film vysielaný na STV 2