TMT Karantena klip

 
Tieto dva klipy sú umeleckou, filmovou výpoveďou divadelného súboru Tamerantong! na dobu karantény počas pandémie koronavírusu v prvej polovičke r. 2020. Reagujúc na naše spoločné väzby, utužené zájazdom mladých francúzov na Slovensko v r. 2017, naši priatelia vytvorili priestor aj pre nás, aby sme týmto spôsobom podali svedectvo o tejto nevšednej a neľahkej dobe...