La Tsigane - Sur la route avec Tamèrantong

Cigánka - Na ceste s Tamerantong
 
 
Tento 52 minútový dokument zachytáva príbeh divadelného súboru Tamerantong, ich pracovné postupy, nácviky, vystúpenia, ale aj ich životné postoje a súboje ktoré každodenne zdolávajú s osudom a s predsudkami voči "quartiers" - predmestia, v ktorých prevláda prisťahovalecká populácia, a ktoré sú v očiach francúzskej verejnej mienky stelesnením všetkého zla ktoré vo Francúzsku panuje. Xine, vedúca súboru, a jej kolegovia používajú v tomto boji, lebo je to naozajstný boj, zbrane neochvejného vnútorného presvedčenia, ktoré uplatňujú deň čo deň v praxi, na scéne, na skúškach, proste v živote. Ich krédo je : Naše rozdiely sú našim bohatstvom ! Mládež z predmestí, zo všetkých kútov sveta, je svojou rôznorodosťou zdrojom úžasných poznatkov, objavov, proste bohatstva, ktoré inde nie je možné nájsť. Samozrejme, za tým všetkým je aj obrovitý kus vysoko profesionálnej práce s mládežou, osobného nasadenia a oddanosti k umeniu a humanizmu. A výsledky sú rukolapné...
V dokumente je prezentovaná aj "slovenská epopeja". Naše stretnutie a spoločný projekt, ktorý vyústil v r. 2017 do umeleckého zájazdu Tamerantong, s hrou Cigánka Lorda Stanleyho" na Slovensko. Hru, ktorú uviedli v celej dĺžke (1h30) v slovenskom jazyku. Po slovensky! Decká z predmestí, opäť prizvukujem, že v očiach fr. verejnosti priam vyvrhelovia spoločnosti, sa dokázali naučiť celý text v pre nich krkolomnej absolútne neznámej slovenčine. Boli to krásne zážitky. Veľká vďaka režisérovi Sebastienovi Lefévbrovi, Xine a jej kolegom, a všetkým mladým hercom a herečkám, ktorých sme mali šťastie spoznať a stať sa ich priateľmi...