Epilóg

 
31 marec 2018, bol termín ukončenia projektu. Do 15 apríla bol čas na vyúčtovanie. Nakoniec sme sa rozhodli poskytnutú dotáciu vrátiť do Štátnej pokladne. V plnom rozsahu. 
Aj keď sme už značnú časť projektu mali zrealizovanú, neboli sme schopní projekt dotiahnúť do konca v intenziách jeho pôvodného zadania.
Dôvodov tohto neúspechu je viacero.
1. Finančné prostriedky na realizáciu projektu nám boli poukázané až v priebehu augusta 2017. Čo posunulo termín uskutočnenia jednotlivých fáz projektu z letného obdobia na jeseň a zimu. Ihneď, v septembri 2017, sme uskutočnili prvé sústredenie v Detve, a ostatné sme si naplánovali priebežne do konca kalendárneho roka. Náš súbor prekonával zložité obdobie generačnej výmeny členov, čo bolo cítiť najmä v hudobnej zložke, nemali sme stále k dispozícii hudobníkov aby sme v pohode mohli uskutočniť sústredenia. K tomu sa pridal ešte celkom iný faktor, a to je výnimočne tuhá zima, ktorá spôsobila, že ubytovacie zariadenia ktoré sme si chceli objednať na uskutočnenie sústredení, už koncom októbra prechádzali na zimný vykurovací režim, a tým sa podstatne navýšila cena za ubytovanie, niektoré dokonca odstavili prevádzku. Všetko sa posúvalo ďalej. Našťastie, vzhľadom na to že financie boli poukázané až v auguste, sme mohli využiť predĺženie termínu realizácie projektu, a mohli sme disponovať s časovým limitom až do konca marca 2018, čo sa nám javilo ako dostatočné.
Ale neobvyklé meteorologické podmienky pretrvávali, a s nimi aj problémy s ubytovaním. K tomu sa pridala ešte chorobnosť, ktorá tiež súvisela s uvedeným faktorom, a termín sa stále odsúval. 
2. Podstatným problémom sa však ukázala zdanlivo malicherná skutočnosť, a to je vyúčtovanie stravy a ubytovania. V zmysle projektovej zmluvy, je možné použiť na stravu len 5% z celkovej sumy projektu. To však nie je dostatočné, v žiadnom prípade nie je možné pokryť náklady na stravu z tohto obnosu. Tak to vždy bolo a je, a v praxi sa to rieši tak, že sa dohodne s ubytovacím zariadením, aby sa navýšila cena za ubytovanie, do ktorej sa zakomponuje aj časť nákladov na stravu. Vzhľadom na hore uvedené skutočnosti (posúvanie termínu, nevyhovujúce klimatické podmienky), sa táto banálna úprava javila byť ako veľmi komplikovaná, a nie realizovateľná. Ako sa blížil termín ukončenia projektu, sme sa ocitli v časovej tiesni,  a nechceli sme sa púšťať do zložitých administratívnych kombinácií, upravovať faktúry tak, aby to sedelo s 5% povolenej sumy na stravu. Preto, aj keď sme mali už uskutočnené jedno sústredenie a nacvičenú podstatnú časť divadelnej hry, sme sa rozhodli dotáciu vrátiť. 
Je nám ľúto, že sme nemohli poskytnuté prostriedky využiť, a tiež že sme ich blokovali a neumožnili nimi disponovať iným subjektom,
 
Spomínaný fakt, že len 5% z celkovej sumy je možné použiť na stravu, sa nám javí ako vysoko neefektívny, nekonštruktívny. Ak sa poriada podujatie s väčším počtom účastníkov, nie je možné ich vystravovať v intenziách zadania zmluvy. 
 
Chceme spomenúť, že v rámci filozofie projektu, sme vzali so sebou na jesenný zahraničný umelecký zájazd do Paríža 9 členov súboru Jagalo Jilo z Detvy, ktorí sa zúčastnili prvého sústredenia. Bolo to zahraničné predĺženie projektu, ktoré však nefigurovalo v projekte. Aj toto podujatie bolo hradené z našich vlastných prostriedkov.
 
Chceme vyjadriť vďaku pracovníkom Úradu vlády, ktorí nám boli maximálne ústretoví, a ktorým sa ospravedlňujeme za komplikácie ktoré sme im spôsobili.
 
Sme radi, že sme mohli uskutočniť aspoň sústredenie v Detve a následne, mimo projektu, vziať so sebou časť súboru Jagalo Jilo na umelecký zájazd do Paríža. Sme presvedčení, že pôvodný zámer projektu, umožniť stretávanie, spoznávanie sa a vzájomné obohacovanie sa, jednotlivých umeleckých kolektívov ktoré sa venujú rómskej kultúre, je dobrá myšlienka, ktorú treba propagovať a podporovať. Je nám nesmierne ľúto, že sme nedokázali zapojiť do našich podujatí aj mládež zo Sačurovskej osady, ktorá figurovala v pôvodnom zámere projektu. Veľmi radi by sme rozšírili našu pôsobnosť aj na ďalšie ummelecké subjekty, a rómske komunity, tak ako to robíme pri našich zahraničných aktivitách.