Dielne života

 
Zámerom projektu je stretnutie troch umeleckých kolektívov zameraných na rómsku kultúru. Ale podstatou je vlastne oboznámenie sa a vyskúšanie na vlastnej koži s princípmi kolektívnej práce, nasadenia a  disciplíny, nevyhnutnými na realizáciu akéhokoľvek spoločného projektu. Keďže spomínané princípy neraz v rómskych komunitách absentujú, navrhli sme projekt "Dielne života" aby sme dali možnosť účastníkom si tieto princípy priamo vyskúšať. 
Aj keď sú všetci naši členovia priamo z prostredia rómskych osád, dokážu sa v kľúčových momentoch zmobilizovať a v určitých situáciach, na nácvikoch, pred vstupom na scénu a na scéne, podriadiť veľmi prísnej disciplíne a podať špičkový výkon. Nuž a o tento "zážitok" by sme sa počas navrhovaných sústredení podelili aj s našimi novými partnermi, s mládežou z osád  z našich partnerských organizácií. Počas sústredenia sa domáci zúčastnia nášho "pracovného" procesu, nášho nácviku, ktorý je náročný, dôsledný a prísny, uvidia že ak to naši dokážu, tak prečo by to nemohli dokázať aj ony... Čiže, nejedná sa len o tancovanie a spievanie, ale aj, a najmä, o spôsob ako sa k vrcholnému výkonu dopracovať. A tým je len poctivá práca...
 

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky - Program Kultúra národnostných menšín 2017