KNM 2020

 
V r. 2019 sme podali žiadosť o dotácie na tri projekty, "Nácvikové priestory a inštruktori", "Rómska identita v slovenskom a transnacionálnom kontexte" a "Poznávací zájazd a prezentácia slovenskej rómskej kultúry".
 
Projekt "Poznávací zájazd..." nebol odobrený z dôvodu  pandémie, ktorá vypukla tesne pred plánovaným odchodom na zájazd do Brestu.
 
Od projektu "Rómska identita..." sme odstúpili z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie.
 
 
Projekt "Inštruktori" nám bol odobrený len v čiastkovej forme, podporou postov inštruktorov, nájom nácvikových priestorov nebol schválený. Finančné prostriedky boli uvoľnené 3 septembra 2020. 
Po vybavovaní náročných administratívnych postupov a po ujasnení protiepidemiologických opatrení sme naštartavali projekt 1. októbra 2020 s inštruktormi Štefanom, Máriou a Jakubom. Roman nastupuje ako dobrovoľník. Vzhľadom na pandémicke opatrenia na celoštátnej úrovni, je počet priamych účastníkov obmedzený na počet zodpovedajúci daným nariadeniam.
 

Fotogaléria: KNM 2020 Inštruktori začiatok 1.10.2020