Fnasat

 
 
https://www.fnasat.asso.fr/
 
Fédération nationale des associations solidaires d'action avec les Tsiganes et les Gens du voyage
Národná federácia asociácií solidárnych v akcii s Rómami a Kočovníkmi
 
s Fnasat nás viažu veľmi dlhodobé kontakty. Tie sa podarilo prevteliť do Programu Roms et Voyageurs, ktorý nám v r. 2007 - 2010 umožnil sa plne sústrediť na aktivity so súborom Kesaj Tchave doma aj v zahraničí