Tamerantong!

 
 

Tamèrantong! je francúzsky divadelný súbor ktorý pôsobí v mestských štvrtiach Île-de-France (parížsky región) s deťmi z troch miest : Mantes-la-Jolie, Paríž a Saint-Denis.

Je podporovaný štátnymi inštitúciami, VÚC, krajom, mestami, štátnymi orgánmi (kultúrnymi a výchovno-vzdelávacími), a súkromnými inštitúciami.

Pracuje v partnerstve so školskými a kultúrnymi inštitúciami a spolupracuje so združeniami ľudového vzdelávania a s umeleckými súbormi.

Už 25 rokov Súbor vychováva svojich členov, zgrupujúc deti, dospievajúcu mládež a dospelých profesionálov, zo všetkých sociálnych, kultúrnych a náboženských oblastí.

Učia sa a uplatňujú všetko, čo je podstatou divadla : hrať a budovať spolu, klásť si otázky o sebe samom a o svete ktorý ich obklopuje, byť občanmi sveta.

Predstavenia Tameranton! priťahujú veľmi široké a rôznorodé publikum, pestré a multigeneračné, od 6 do 96 rokov!

Ich kreácie sú poetickými úletmi, trefnými a údernými, presiaknuté krásnou ľudovou predstavivosťou.

Tamerantong! obhajuje na scéne a v zákulisí, myšlienku živej kultúry, slobodnej v tvorbe a prístupnej všetkým.

Tvorba predstavení súboru a jejo umelecký postoj sú neoddeliteľnou súčasťou jeho sociálnej a kultúrnej aktivity. Jeho prítomnosť v ľudových štvrtiach je spojená so snahou o divadlo angažované za ochranu univerzálnych hodnôt Demokracie.

 
 

 

LA TSIGANE DE LORD STANLEY

Rebelantská poviedka z ciest a kočovania

 

ZÁMER

 

La Tsigane de Lord Stanley bola uvedená v decembri 2013 po 3 rokoch umeleckého bádania, počas ktorých sme experimentovali písanie, formu ako i divadelný prístup ku tejto tematike, ktorá nás oslovovala, a o ktorú sme sa chceli podeliť s deťmi nášho divadelného súboru.

Naše zhrozenie pred stupňujúcim sa násilím voči Rómom a príťažlivosť ku rómskej kultúre, v nás vzbudili vôľu urobiť predstavenie na túto tému.

Ale aké predstavenie sme sa chystali postaviť? Kto sú to tí Cigáni, Rómovia, Kočovníci, tí ktorí mali byť protagonistami našej budúcej kreácie?

Dali sme si čas na hľadanie odpovedí.

Chceli sme mať jasný, spravodlivý a empatický pohľad na vec aby sme sa mohli postaviť proti xenofóbii a aby sme borili stereotypy a predsudky.

Vášnivo sme sa ponorili do literatúry, poézie, rómskej kinematografie, študovali sme a vypočuli erudovaných odborníkov, oslovili sme združenia, boli sme v teréne, kde sme zorganizovali stretnutia na tému divadla s deťmi súboru a s deťmi táborísk...

Učili sme sa.

Ale čím viac sme toho objavovali, tým viac sme strácali podstatu toho čo sme chceli vyjadriť. Aký príbeh budeme vyprávať na scéne? Ten, o kočujúcich Cigánoch  z minulosti, na cestách s ich maringotkami? Ten, o migrujúcich Rómoch z Východnej Európy, spolunažívajúc v slumoch s ne-rómskymi migrantmi? Ten, o francúzskych Gitanoch z Montreuil alebo z Marseille? O Jenišoch, ktorí sú kočovníci, ale nie sú Rómovia? O francúzskych kočovníkoch, majetných alebo nemajetných, usadených alebo nie? Strácali sme sa v spleti cigánskych ciest, chodníčkov a diaľnic...

Popritom, sme dávali slovo našim mladým hercom zo súboru, aby aj oni vyjadrili svoje predstavy o Rómoch.

Po rozplynutí počiatočných predsudkov, keď sa strach z neznámeho premenil na zvedavosť a nevedomosť bola nahradená reflexiou, nám naši mladí členovia, plní hnevu, vyprávali čo videli cestou do školy : matky na ktoré okoloidúci pľuli, lebo si hľadali obživeň v kontajneroch, ich bábätká nariekajúc od hladu, ich otcovia plačúc od zúfalstva, mladí na ktorých mierili buldozéry ktoré drtili ich chatrče pri diaľničných obchvatoch... Ale nám vyprávali aj o bezdomovcoch ktorí prežívajú odlúčenie a zúfalstvo na ulici, o obyčajnom rasizme. Opisovali nám obrázky ktoré videli v televízii : migranti z Afriky plaviaci sa na chatrných plavidlách, Afgánci a potom Sýrčania utekajúc pred smrťou...

To oni, deti pochádzajúce v prevažnej časti z emigrácie, oni nám dali kľúč k zomknutiu dramaturgie okolo toho podstatného : exklúzia.

Presahujúc rómsku tematiku, predstavenie hovorí o odvrhnutí a postoji našej spoločnosti voči cudzincovi, chudobnému a bezprízornému, voči tomu ktorý je inaký, voči vykorenenému, nie-našincovi. Cigáni našej divadelnej hry, sú všetci tí, exkludovaní z nášho sveta : migrujúci Rómovia, Nomádi, boat- people, bezdomovci, bedári, obyvatelia sociálne znevýhodnených lokalít, tu, alebo niekde inde.

Toto predstavenie je umeleckou a občianskou protiofenzívou, a pokúša sa federovať silu, bohatstvo a poéziu našej multikultúrnej spoločnosti. Spoločnosti ktorá je obrazom našej humanity, mozaiky rôznych príbehov a sociálnych skúseností ktorým sa snažíme porozumieť a o ktoré sa chceme s vami podeliť.

La Tsigane de Lord Stanley je ódou na rešpekt a slobodu vo všetkých jej podobách : rešpektovať ostatných, to je hlavne pochopiť že nám tí ostatní nenáležia, nepatria nám. To je aj akceptovať, že sa nám nepodobajú.

A náš mladý kosmopolitný súbor je rukolapným dôkazom že spolu to je možné.

Áno, vo svete v ktorom žijeme, je miesto pre každého.

                                                                                                                                

Christine Pellicane

umelecká vedúca Tamerantong!

 

 

                                            „Všetci sme rovnakí, lebo sme rozdieľní“

                                  Povstalecký major Ana Maria (EZLN – Chiapas-Mexiko 1996)

 

 

FRANCÚZSKY DIVADELNÝ SÚBOR TAMERANTONG!

UMELECKÉ SEGMENTY SÚBORU TAMERANTOG!

Vychovávať divadelné súbory pochádzajúce z rôznorodého sociálno-kultúrneho prostredia a sprevádzať ich v priebehu viacerých rokov

Tvoriť divadelné predstavenia a organizovať ich zájazdovú produkciu so zámerom promócie francúzskej umeleckej a multikultúrnej svojbytnosti

Oboznámiť mládež s umeleckou sebadisciplínou ako možnosťou sebarealizácie, emancipácie a otvorenia sa svetu

Oboznámiť deti so životom v skupine a v kolektíve, podnecovať a rozvíjať ich občianske povedomie

Uľahčiť prístup ku kultúre, kultúrnym inštitúciam, divadlám, pre obyvateľov ľudových štvrtí

Nadväzovať a rozvíjať partnerstvá so sociálnymi, vzdelávacimi a kultúrnymi  inštitúciami a štruktúrami

Rozvíjať umeleckú spolutvorbu na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni

Odovzdávať občianske a ľudské hodnoty

 

 

 

 

TAMÈRANTONG!

je pasia divadla, vojenská disciplína, pankáčska energia, poézia Kung-Fu, život predmestí, nezbednosť detvákov, vzbura Bedárov, športová fantázia, ofenzíva pera, odvaha a veľkorysosť

potulných rytierov, fígle Nasr Eddin Hodžu a 

neviditeľná sila

tímovej práce

 

UMELECKÁ IDENTITA

TAMÈRANTONG!  Je divadelný súbor ktorý tvorí predstavenia s mládežou ľudových predmestí Ile-de-France, parížskej oblasti. Písanie divadelných hier, ako aj umelecký zámer sú neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho a sociálneho zámeru súboru. Jeho prítomnosť v teréne je spätá s jeho koncepciou občianskeho divadla, angažovaného v obhajobe univerzálnych hodnôt ľudských práv a demokracie.

 

Súbor stojí na neochvejnom presvedčení : Môžeme budovať a snívať spolu, s našimi rozdielmi, a to nech je akýkoľvek náš sociálny, kultúrny, náboženský pôvod...

TAMÈRANTONG! Sa inšpiruje epickými legendami, prisvojuje si veľkých klasikov, aktualizuje ľudové povesti a legendy, miešajúc ich s veľkým bazárom celoplanetárnej aktuality

 

TAMÈRANTONG! To je rokenrolová ponímanie, dobrodružstvo z konca sveta na konci ulice

 

TAMÈRANTONG! Je pre decká od 5 do 95 rokov, hrané hercami od 5 do 95 rokov, nabitými na 220 voltov.

 

Deti a mládež Tamerantong sú obrazom francúzskych predmestí:

sú roduverní Francúzi alebo sú z immigrácie,

sú Arabi, Ázijci, Afričania, Indovia, Východoeurópania...

Aktivity súboru sa stavajú premosteniami medzi všetkými týmito svetmi, 

komunitami ktoré spolunažívajú v jednej štvrti.

 

 

HISTÓRIA A ORGANIZÁCIA

Súbor bol založený v Paríži, v 1992, herečkou Christine Pellicane, ktorá sústredila okolo seba umelecké a technické skupiny z oblasti živej kultúry, alternatívneho rocku, bojových umení a výtvarných umení. Súbor si kladie za poslanie vytvoriť predstavenia s deťmi z ľudových štvrtí. Súbor funguje ako občianske združenie.

 

Dnes, po dvadsiatich piatich rokoch, Súbor pôsobí v troch mestách :

v Paríži - Belleville, severo-východnej štvrti hlavného mesta

vo Val-Fourré, štvrť Mantes-le-Jolie (predmestie 60 km z Paríža), ktoré bolo najväčším sídliskom v Európe, kým sa nazačalo s demolíciou jednotlivých blokov pred niekoľkými rokmi

v Saint-Denis, jednom z najchudobnejších miest Francúzska, v blízkosti Paríža

 

Súbor pracuje každý rok so stovkou detí vo veku od 5 do 17 rokov a sleduje ich dlhšiu dobu, v divadelných dielňach, ktoré zahŕňajú aj tanec a kaskadérske súboje. Od svojich začiatkov, súbor poňal a sledoval vyše 1 000 detí. Súbor tiež organizuje skúšky a pobyty vo vidieckom prostredí, zájazdy, oslavy s občanmi, stretnutia s mládežou, s ďalšími združeniami...

 

 

TAMÈRANTONG!

je pasia divadla, vojenská disciplína, pankáčska energia, poézia Kung-Fu, život predmestí, nezbednosť detvákov, vzbura Bedárov, športová fantázia,ofenzíva pera, odvaha a veľkorysosť

potulných rytierov, fígle Nasr Eddin Hodžu a 

neviditeľná sila

tímovej práce

 

ZAHRANIČNÉ ZÁJAZDY A SKÚSENOSTI

 

Slovenský projekt zahraničného zájazdu s divadelným predstavením hraným deťmi a dospievajúcimi nie je prvou skúsenosťou tohto druhu pre Súbor Tamerantong!

Počas 25 rokov našej existencie, sme pravideľne sprevádzali našich mladých do zahraničia, podľa tématík našich predstavení : 

1996 Ali Baba et les Chebs du Raï v TUNISKU v partnerstve s Mestom Tunis a Francúzskou Ambasádou

1998 La Sacrée Grôle v Québeku,v KANADE v partnerstve s Ministerstvom Školstva Québecu

2001 Zorro el Zapato v Mexiku, v MEXIKU v partnerstve s Federálnym Distriktom Mexico a Théâtre de la Juventud

2003 Zorro el Zapato v San Cristobal de las Casas, v MEXIKU v partnerstve s Umeleckou a Kultúrnou radou (Coneculta) Štátu Chiapas a Mestským Divadlom

2004 Zorro el Zapato v Lausanne, vo ŠVAJČIARSKU v partnerstve s školskými skupinami Mesta a Divadlom Le Trianon

2010 Les Bons, les Brutes et les Truands vo Florencii, vTALIANSKU v partnerstve s Alliance française, Service de coopération et d’action culturelle Francúzskej Ambasády a s Bureau de coopération linguistique et artistique de l’Associazione Culturale Italiana

 

 

Vždy, v každej krajine, sme mohli uskutočniť tieto zájazdy vďaka pomoci a podpory vlád a inštitúcií krajín ktoré sme navštívili. Zájazdy našich predstavení sú vzácnymi príležitosťami na stretnutia, výmeny a vytvorenia vzťahov s miestnymi organizáciami, školskými skupinami, mládežníckymi kolektívmi, divákmi... Tie vzťahy ostávajú živé z každej strany hraníc, nielen v pamäti, ale aj v korešpondenci ktorá pretrváva ešte dodnes.

 

 

LA TSIGANE DE LORD STANLEY   NA VÝJAZDE

Podrobný popis predstavenia La Tsigane de Lord Stanlez (námet, réžia, umelcký obsah, technické údaje) nájdete v prílohe

 

ZÁJAZDY DO KONCA r. 2018

Premiéra v decembri 2013 – Paris MPAA (6e arr.)

Jún  2014 - Saint-Denis : Théâtre La Belle Étoile

November 2014 – Paris : Maison des métallos / Festival Migrant’scène

December 2014 - Mantes-la-Jolie : CAC Georges Brassens

Február 2015 - Briançon : Théâtre du Briançonnais

Máj 2015 - Vincennes : La Cartoucherie – Théâtre de l’Épée de Bois

Október 2015 – Vitry : Théâtre Jean-Vilar/ Festi’Val de Marne

Január 2016 - Lieusaint : Scène Nationale de Sénart

Marec 2016 – Vesoul : Scène conventionnée Edwige Feuillère

Apríl 2016 - Nice : Théâtre National de Nice

V máji 2016, má hra za sebou 41 produkcií a 12 965 divákov.

 

Plánujeme do konca 2018

Lyon, Marseille, Bordeaux, Paris, Saint-Denis, Bondy, Festi’Val d’Amour, Ivry-sur-Seine…a Slovensko !

 

 

HERCI

24 detí a puberťákov vo veku od 7 do 16 rokov :

Aboubacar, Alain, Anaïs, Brahim, Caroline, Célestine, Cheehab, Fathy, Hamady, Ilef, Jean-Luc, Julien, Lila, Marc-David, Matita, Néguine, Noussaïer, Oumérah, Salim, Sarah, Sirine, Wesley, Yasmine, Yaya.

 

Bývajú v La Plaine Saint-Denis, predmestie Paríža, vysoko reprezentatívne francúzskej multikultúry. Sú Francúzi, a reprezentujú tucet rôznych kultúr a pôvodov : Francúzsko a zámorske územia (Guadelupa, Guyana, Martinika), Alžírsko, Egypt, Tunisko, Maroko, Mali, Pobrežie Slonoviny, Kongo, Mauricius, Thajsko...

 

MANČAFT NA ZÁJAZDE

Zloženie sa mení po každom zájazde podľa potrieb Súboru a disponibility každého člena.

UMELECKÁ A ADMINISTRATÍVNA SKUPINA

Administratívna koordinácia a logistika zájazdu Anne Gerschel

Umelecká s pedagogická skupina

Réžia / Umelecké vedenie Christine Pellicane

Asistenti Sarah Viennot, Viviana St-Cyr, Sandrine Demoron, Youssef Diawara                                          

4 dospelí na scéne

Tanečníci Aurélien Desclozeaux, Lola Rouge

Moriak Joseph Kempf

Nevesta Stéphanie Giner

TECHNICKÁ SKUPINA

Osvetlenie Thierry Capéran

Inžinier zvuku Francis Lopez

Celková réžia Grégoire Faucheux   

PEDAGOGICKÝ DOPROVOD

Celková koordinácia, správa pobytu Gabriel Gau

Pedagogický doprovod Thomas Girou, Mehdi Maymat, Barthélémy Maymat, Fred Guillon

Zájazdu sa zúčastňuje 24 mladých hercov a 18 dospelých (umelci, technici a pedagogický doprovod), spolu 42 osôb

Tento počet súvisí s dvojitým poslaním Súboru : umelecké a sociálno-výchovné

 

Francúzska a slovenská verzia

Predstavenie bude hrané vo francúzštine. Takto budeme môcť pozvať v Bratislave aj v Košiciach žiakov francúzskych škôl (základné školy, gymnáziá a lýceá).

Pre sprístupnenie hry slovenskému divákovi, bude intervenovať na scéne na začiatku každého dejstva, rozprávač, aby zhrnul po slovensky priebeh príbehu. Herci sa zatiaľ znehybnia na scéne, v strnulej mimike deja ktorý práve prebieha. Hra opäť pokračuje akonáhle rozprávač opustí scénu. Zakomponujeme viacero replík v slovenčine do predstavenia. Takto, široké publikum bude môcť plne profitovať z náboja príbehu a sily textu. Tento postup sa ukázal ako efektívna pri našich predchádzajúcich zahraničných zájazdoch.  

 

Zájazd na Slovensko

Tamerantong je francúzsky mládežnícky divadelný súbor z Paríža. Skladá sa z detí a mlaďákov vo veku od 6 do 16 rokov. Všetci sú z parížských predmestí ktoré sú tak problematické, s ktorými si nikto nevie rady ...okrem islamistov. Vedenie Tamerantong pôsobí v teréne, v priamom styku s populáciou ktorá sa iným javí už ako stratená. A dosahujú krásne výsledky.  Na Slovensku je pohľad na černocha alebo človeka inej pleti, nie bežným zážitkom, neraz vyvoláva rozporuplné reakcie. Nezvyk. Práve preto chceme stoj čo stoj predstaviť mladých francúzskych hercov aj našim mladým ľuďom, žiakom, širokej verejnosti, nech všetci vidia, že niet sa čoho báť, ani sa čoho strániť alebo alebo sa nad niekym povyšovať, prípadne úškŕňať, len preto že sa zdá byť iný ako my a preto že ho nepoznáme. Súbor Tamerantong patrí vo Francúzsku k špičkovým telesám svojho druhu. Mladí herci si dokonca dali tú námahu, a podstatnú časť textov sa naučili po slovensky! Ich výkony sú famózne, neskutočné. Idú k nám, aby nám našou rečou povedali, že nás majú radi, že sa nás neboja... Nebojme sa ani my ich... 

 

19 - 21 april Presov

22 - 23 april Kezmarok

24 - 28 april ‎Bratislava