Francúzska Ambasáda v Bratislave

Nouvel épisode du webdocumentaire consacré à la Slovaquie (8 mars 2012)

 

Je voudrais attirer votre attention sur le nouvel épisode du webdocumentaire du Quai d’Orsay consacré à la Slovaquie. Ce webdocumentaire est accessible en ligne sur le site du ministère des Affaires étrangères

(https://destinations.diplomatie.gouv.fr).

Ce nouvel épisode permettra aux internautes de découvrir la diplomatie française au quotidien en Slovaquie, membre de l’Union européenne depuis 2004, la diversité de ses programmes de coopération qu’ils soient économiques, sociaux ou culturels.

Ce septième épisode vient compléter la mise en ligne des épisodes consacrés à l’Algérie, au Pérou , à la Géorgie, aux Territoires palestiniens, à l’Egypte et au Kenya.

Le Quai d’Orsay poursuit avec le webdocumentaire, la diversification de sa communication numérique et son ambition en matière de diplomatie numérique dans trois domaines :

  • le service public - les conseils aux voyageurs et l’action consulaire,
  • les priorités de la politique étrangère de la France,
  • le rayonnement et l’image de la France dans le monde.
  

Jeho Excelencia Henry Cuny na pracovnej ceste v Kežmarku, Prešove,

Košiciach a Moldave nad Bodvou

J.E. Henry Cuny zavítal do regiónov Kežmarku, Prešova, Košíc a Moldavy nad Bodvou, aby sa stretol so združeniami pre podporu rómskych spoločenstiev.

V Kežmarku sa po prijatí starostom pánom Igorom Šajtlavom veľvyslanec Francúzska stretol s pánom Ivanom Akimovom, prezidentom združenia Kesaj Tchave podporovaným Francúzskou agentúrou rozvoja, ktoré sa snaží prostredníctvom hudby napomáhať k integrácii komunít mesta do majoritnej populácie.

Posledný deň svojej návštevy J.E. Henry Cuny zavítal do priestorov rómskeho mediálneho centra MECEM (www.mecem.sk), v ktorom poskytol interview vysielanom v slovenskom verejnoprávnom rozhlase.

Sprevádzaný predstaviteľmi MECEM-u a združenia ETP Košice (www.etp.sk) navštívil rómske tábory v Moldave nad Bodvou vzdialených približne dvadsať kilometrov od Košíc.

Ambassade de France, Bratislava, máj 2010

Fotogaléria: Francúzska Ambasáda v Bratislave Décoration