Nadácia UP


Aktuality TASR

SR Francúzsko financie pomoc charita BAX

Vydané: 07.06.2017 16:05 Vytvorené: 07.06.2017 13:07 Autor: Kategória: Sociálne veci-soc / cha|fin


 

SR Francúzsko financie pomoc charita BAX 

Odovzdanie finančnej pomoci 

Na snímke mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Francúzska na Slovensku Christophe Leonzi (druhý sprava), predstaviteľ Skupiny Groupe Up-Cheque déjeuner Štefan Petrík (druhý zľavu) a zakladateľ  Kesaj Tchave z Kežmarku Ivan Akimov (vľavo) a zástupkyňa riaditeľky rómskeho gymnázia v Kežmarku Helena Akimovová (vpravo) počas odovzadania finančnej pomoci dvom slovenským organizáciám zameraným na podporu najzraniteľnejších skupín obyvateľstva Samaritán z Martina a Kesaj Tchave z Kežmarku na veľvyslanectve Francúzska v Bratislave 7. júna 2017. FOTO TASR - Martin Baumann
 

Francúzsky veľvyslanec Ch. Léonzi oceňoval mimovládne organizácie

0
Na snímke mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Francúzska na Slovensku Christophe Léonzi (druhý sprava), predstaviteľ Skupiny Groupe Up-Cheque déjeuner Štefan Petrík (druhý zľavu) a zakladateľ Kesaj Tchave z Kežmarku Ivan Akimov (vľavo) počas odovzadania finančnej pomoci dvom slovenským organizáciám zameraným na podporu najzraniteľnejších skupín obyvateľstva Samaritán z Martina a Kesaj Tchave z Kežmarku na veľvyslanectve Francúzska v Bratislave 7. júna 2017. Foto: TASR/Martin Baumann
 

Veľvyslanec odovzdal symbolický šek na 5000 eur mimovládnej organizácii Samaritán z Martina a tiež organizácii Kesaj Tchavé.

Bratislava 7. júna (TASR) – Finančnou, ale zároveň morálnou hodnotou dnes Veľvyslanectvo Francúzskej republiky na Slovensku ocenilo činnosť mimovládnych organizácií, ktoré pomáhajú najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva. Francúzsky veľvyslanec v SR Christophe Léonzi odovzdal symbolický šek na 5000 eur mimovládnej organizácii Samaritán z Martina, ktorá sa venuje opatrovateľským a sociálnym službám, a tiež organizácii Kesaj Tchavé, ktorá prostredníctvom súkromného gymnázia v Kežmarku dáva šancu talentovaným rómskym deťom.

Podpora je prvým konkrétnym vyústením partnerskej zmluvy, ktorú francúzska ambasáda podpísala so slovenskou pobočkou Nadácie Groupe up - LE CHEQUE DEJEUNER. Cieľom tejto spolupráce je podpora znevýhodnených skupín obyvateľstva, občianskej spoločnosti a štruktúr sociálnej a solidárnej ekonomiky na Slovensku. Spoločne vybrali v tomto roku dva projekty, ktoré sa usilujú povýšiť na vyššiu úroveň kultúru a vzdelávanie, zdravie i starostlivosť a rozvoj aktivít s tým spojených.

Francúzsky veľvyslanec pre TASR uviedol, že finančná podpora je vyjadrením ocenenia pozitívnej úlohy, ktorú obe mimovládne organizácie v tejto oblasti zohrávajú. Zároveň je presvedčený, že prostredníctvom podobných projektov, aký rozvíja Nadácia Groupe up, možno nielen podporovať tých, ktorí to potrebujú, ale aj dynamizovať ekonomické prostredie. "Podporujeme vznik nového typu zamestnanosti, podporujeme vytváranie pracovných miest pre ľudí motivovaných pre prácu v sociálnej oblasti, v pomáhajúcich profesiách, ktorí sú svojou činnosťou pre spoločnosť veľmi užitoční," uviedol Léonzi.

Štatutár neziskovej organizácie Samaritán Ivan Tomka netajil, že ocenenie vrátane finančnej podpory je "milým prekvapením", ktoré predstavuje výrazný morálny kredit, no zároveň i ekonomickú pomoc. "Príspevok predstavuje približne štvrtinový podiel našich mesačných nákladov, je to teda pomoc, ktorú použijeme na chod našej organizácie a skvalitnenie našich služieb," uviedol.

Zakladateľ organizácie Kesaj Tchavé, ktorá pomáha talentovaným rómskym deťom, Ivan Akimov vyzdvihol výrazný psychologický aspekt ocenenia. "Pôsobíme v oblasti, kde je dominantný ľudský faktor, kde musíte často začínať odznovu a kde si často poviete, či to všetko má zmysel. Preto hovorím úprimne, takéto ocenenie naozaj veľmi dobre padne," povedal pre TASR.

Na odovzdávaní symbolických šekov sa zúčastnili aj štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR Oľga Nachtmanová a štátny tajomník Ministerstva práve, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Branislav Ondruš.

 

 

 

Fotogaléria: Nadácia UP

<< 1 | 2