Chminianské Jakubovany

 
 

Medzinárodný deň Rómov na Základnej škole Chminianske Jakubovany

Medzinárodný deň Rómov pripadá na 8. apríla príslušného kalendárneho roka.

Tento deň bol vyhlásený v roku 1990 na 4. kongrese Medzinárodnej rómskej únie. Prvé veľké medzinárodné stretnutie rómskych predstaviteľov sa konalo 7-12. apríla v roku 1971 v Chelsfieldnear v Londýne. Tento deň je oslavou rómskej kultúry a jej vplyvov na oblasti hudby, divadla, literatúry a tanca európskej kultúry. Pri tejto príležitosti sa v jednotlivých európskych krajinách konajú rozličné kultúrne podujatia, prostredníctvom ktorých si tento deň pripomínajú nielen Rómovia.

Rovnako ako celý svet aj novovzniknutá Základná škola Chminianske Jakubovany, ktorá v obci pôsobí od začiatku školského roka 2013/2014, chcela svojou troškou prispieť a spolu so svojimi žiakmi osláviť tento deň. Žiaci vybraných ročníkov si pre svojich spolužiakov pripravili tanečný program, s ktorým pred celou školou vystúpili v kultúrnom dome obecného úradu. Aj keď sa nimi pripravený program publiku veľmi páčil a zožal nesmierny úspech, vrcholom dňa bolo vystúpenie hudobno-tanečnej skupiny Kesaj Tchave.

Názov tejto skupiny pochádza z rozprávky o víle Kesaj, Tchave znamená po rómsky deti. Skupina pozostáva z detí a mládeže z rómskych osád z okolia Kežmarku a jej autentický prejav usmerňuje umelecký vedúci Ivan Akimov spolu s manželkou. Skupina Kesaj Tchave, ktorá je známa nielen u nás na Slovensku ale rovnako aj v zahraničí, si pre našich žiakov pripravila jedinečný a hlavne energický program, ktorý u publika zanechal neopakovateľný zážitok. Sme vďační, že sme mohli spolu s nimi, a v atmosfére, ktorú vytvorili spoločne osláviť medzinárodný deň Rómov.