Lučenec

Medzinárodný deň Rómov, 10. 4. 2024
www.spajamesa.sk
Záverečná konferencia projektu
LDI02014
„Spájame sa pre viac príležitostí“
Dňa: 10.04.2024 (streda)
Miesto konania: Radnica, Ul. Dr. Herza 240/1, Lučenec
PROGRAM:
09:30 – registrácia účastníkov 10:00 – 10:30 ÚVODNÝ BLOK
- Otvorenie konferencie a privítanie hostí
- CBNRM Networking - spolupráca aktérov ako hlavná podmienka rozvoja – skúsenosť
z Nórska
10:30-11:30 – TRI PODMIENKY ÚSPECHU – VZDELANIE, ZAMESTNANIE, BÝVANIE
Prezentácia výsledkov projektu z pohľadu partnerov projektu a možnosti prepájania služieb v jednotlivých témach
- Mesto Lučenec - vzdelávanie
- Agentúra práce BBSK - zamestnanosť
- Projekt DOM.ov - bývanie
11:30-11:45 PRESTÁVKA 11:45-13:00 PREPÁJANIE SLUŽIEB – NOVÝ TREND ZAMERANÝ NA ZLEPŠENIE DOPADU
- Človek v ohrození – realizácia pilotného overenia integrovaných služieb v rámci projektu CRIS
- Úrad splnomocnenca pre rómske komunity - Rozvojové tímy ako nástroj pre realizáciu komplexného prístupu
13:00 – 14:00 – OBED 14:00-15:00 PODPORNÉ NÁSTROJE ROZVOJA
- Úrad práce, soc. vecí a rodiny v Lučenci - Nové nástroje aktívnej politiky trhu práce a ďalšie aktivity realizované
- Terénna sociálna práca – Nové opatrenia v overenom programe 
15:00 - 16:00 – PREKVAPENIE PRE ÚČASTNÍKOV KONFERENCIE A ZÁVER