Krompachy

KROMPAŠSKÝ
spravodajca

KROMPAŠSKÝ spravodajca

Deň Rómov oslávilo temperamentné vystúpenie súboru Kesaj Tchave

11 apríl 2013

Detský rómsky folklórny súbor KESAJ TCHAVE/DETI KESAJ z Kežmarku potešil v piatok 12. apríla svojím vystúpením všetkých prítomných v krompašskom Dome kultúry.

Zúčastnili sa ho deti zo Špeciálnej základnej školy a zo Základnej školy na ulici SNP, ale aj primátorka mesta Ing. Iveta Rušinová, ďalšíreprezentanti mesta a tiež členky Komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej apre rómsku komunitu, ktorá pôsobí pri mestskom zastupiteľstve. Im a vedúcemu oddelenia školstva Ing. Jánovi Znancovi patrí poďakovanie za zorganizovanie tohto milého podujatia, ktoré v spolupráci smestom pripravili pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov. Podľa predsedníčky komisie Oľgy Dzimkovej, ľutovať môžu deti zo škôl, ktoré sa neprišli pozrieť na temperamentné, srdečné a inšpirujúce vystúpenie Kežmarčanov.

Hoci všetci účinkujúci sú z osád, ich umenie iba pred pár dňami obdivovali počas zahraničného turné vo Francúzsku. Už tradične, 35 detí súboru absolvovalo tisíce kilometrov od Atlantiku po Stredozemné more a účinkovali aj vParíži, Rennes či Marseille. Hoci sa domov vrátili iba 8. apríla, práve na Deň Rómov, prišli nás potešiť aj do Krompách. Značná časť produkcie Kesaj Tchave je zameraná práve na školské publikum a aj tu ukázali, že s deťmi v hľadisku to vedia. Za

zmienku stojí, že deti zo súboru sa podieľali na natáčaní filmu Cigán od Martina Šulíka, ktoré prebiehalo v Richnave a vKrompachoch. Kto videl film, mal možnosť viacerých malých hercov spoznať na javisku. Aj podľa členky komisie Anny Mosinovej, bolo ich vystúpenie veľmi

motivujúce, najmä keď vedúci súboru Ivan Akimov pred žiakmi zdôraznil, že okrem tanečného a speváckeho umenia kladie u „svojich“ detí veľký dôraz na

vzdelávanie. „Učiť sa, učiť sa, učiť sa,“ znelo z jeho úst opakovane. Súbor pôsobí v rámci Občian

skeho združenia Kežmarský hlas, ktoré Ivan Akimov spolu s manželkou Helenou založili v roku

2000. Inšpirátorkou im pritom bola Anna Koptová, riaditeľka Nadácie „Dobrá rómska víla“z Košíc.

Súbor sa snažil osloviť mládež, koncentrovanú na rómskej ulici, zapojením do kultúrnych aktivít.

Práve hudba, tanec a spev sa stali prostriedkom pre nadviazanie komunikácie a zároveň začiatkom

rôznych vzdelávacích aktivít, od doškoľovania žiakov z nižších ročníkov, zdravotnú a hygienickú osvetu, až po občianske uvedomenie. „Všetky tieto aktivity sa stali prostriedkom pre rozvoj a

utuženie základných medziľudských vzťahov, ktoré doposiaľ úplne absentovali, a to aj v rámci takej malej komunity, akou je jedna mestská ulica. Skôr, ako riešiť problémy s majoritou, sme sa chceli otvorene pozrieť do našich vlastných radov a postupne sme sa snažili prekonávať naše vlastné predsudky voči nám samým,“ uviedol I. Akimov. Pripúšťa, že to nebolo jednoduché, ale nevzdávali sa. Dnes sa môžu pochváliť aj gymnáziom, na ktorom deti zo súboru študujú. „Je to

riadne gymnázium iba s tou výnimkou, že k maturitným predmetom patrí rómsky jazyk. Nesnažíme sa ich naturel maskovať ani potláčať. Keď majú prestávky, tak nechávame priechod ich temperamentu, ale keď musia pracovať, tak sme na nich prísni,“prezradil I. Akimov, ktorý sa u detí teší obľube, ale aj veľkému rešpektu. Ako povedal, pobadal, že deti samé cítia, že potrebujú

disciplínu a stanovenie istých mantinelov. „Vsadili sme na mládež, na deti. Oni sú hnacou

silou všetkých našich aktivít. Dokážu to, čo si my, nechtiac uväznení vo vlastných stereotypných predstavách, ani nevieme predstaviť.

Iniciátormi, tvorcami a aktérmi umeleckej výpovede sú v prvom rade deti. Ich prirodzená spontánnosť, hravosť anespútaná radosť z účinkovania, to sú ich hlavné tromfy pri interpretácii rómskej hudby. Neudržiavajú nejakú domnelú tradíciu, alebo folklór. Oni tou tradíciou a folklórom bytostne sú,“

dodal.

Viera Horniaková