Konferencia

20. február 2018
 

Konferencia pod názvom « Rómovia prínosom pre slovenský pracovný trh – príklady osvedčených postupov », ktorú usporiadalo Veľvyslanectvo Francúzska na Slovensku v spolupráci s Poradcami pre zahraničný obchod Francúzska (CCEF Slovaquie), sa stretla s veľkým ohlasom.

Panelisti v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave počas viac ako dvoch hodín prednášali na tému ťažkostí, s ktorými sa potýkajú marginalizované komunity pri hľadaní zamestnania a navrhovali riešenia na základe skúseností francúzskych spoločností so zamestnávaním Rómov.

V krajine akou je Slovensko, s niekoľkými tisíckami voľných pracovných miest, a to najmä v priemysle, môže byť Rómska pracovná sila prínosom pre pracovný trh.

Panelisti:

• Štátny tajomník ministerstva práce, p. Branislav Ondruš
• Splnomocnenec vlády pre Rómske komunity, p. Ábel Ravasz
• Prezident Združenia zamestnávateľov, p. Tomáš Malatinský
• P. Marián Neradný, p. Peter Pollák, spol. Andromeda
• P. Peter Oborník, spol. inCem/inProgress

Konferenciu moderovala p. Irena Biháryová, predsedníčka združenia “Ľudia proti rasizmu”.

Ako pre TASR uviedol Veľvyslanec Francúzska, J.E.p. Christophe Léonzi„ veľvyslanectvo si želalo byť v blízkosti tejto iniciatívy, ktorá vzišla z občianskej spoločnosti a podnikovej sféry, a predstaviť ju vo väčšom rozsahu“.

 
 
Po prednáške sa uskutočnila recepcia, počas ktorej vystúpili niektorí členovia Rómskej tanečnej a speváckej skupiny Kesaj Tchavé z Kežmarku, pod taktovkou temperamentného a sympatického Ivana Akimova.
Účasť súboru na konferencii sponzorsky zabezpečila spoločnosť EUROPERSONAL&FABRIKA