Scenár

 

Svet chce pokoj, lásku, toleranciu

Scenár hudobno-dramatického diela

Autori: Gabriel  Glovacký

Osoby a obsadenie:

Roman - mladý Róm

Ramina - mladá, sympatická Rómka, milá Romana

Rebelant RAPAR - dynamická postava  mladého chlapca

Dobrá rómska víla Kesaj - štylizovaná postava podľa loga

Kaplán z Poštárky- štylizovaný kaplán,  ktorý tlmočí idey skutočného kaplána

z Poštárky, ktorým je Peter Bešenyei autor knihy Rómske ticho.

Rómski osadníci -členovia súboru, ktorí sa zapájajú do obrazových akcií.

Autori básní : Dezider Banga, Gabriel Glovacký

Rapové  skladby- pôvodné- hudobné spracovanie Ivan  Akimov  a hudobníci

súboru Kesaj Tchavé . Rapové texty dr. Gabriel Glovacký,  člen SOZA

Scéna a výtvarná spolupráca Ing. Peter Kúdola

Fotografie Ľubomír Porubský, profesionálny fotograf

Na plátne premietame aj dobové fotografie z knihy Holokaust -výber študenti

Scéna: štylizované rómske koleso, ktoré sa skladá z rúk- modrozelená farba.

Kruh z ľudských rúk symbolizuje zemeguľu, ruky spoluprácu medzi národmi sveta

bez rasových predsudkov.

(Prípadné nahrávanie básní Juraj Genčanský, režisér, moderátor).

Naštudovanie obrazov scenára : Helena Akimová, Ivan Akimov, Gabriel Glovacký


Obraz  : Otvorte srdcia dokorán

( Na prázdnu scénu prichádza Roman. Dopredu uloží husle. Vytiahne podkovu

a udrie na ňu. Dá ju jednému z divákov. Divák na ňu udrie kladivkom. Roman sa

ukloní. Vyjde na pódium. Nakresli prstom srdce).

Roman : Otvorte srdcia. Naše bijú s vašimi. Zvoň podkova o súzvuku medzi národmi! (Podfarbiť hudbou).

(Prichádza Ramina. Nesie rómsku vlajku).

Ramina  :Otvorte srdcia. Chceme budovať medzi nami mosty porozumenia a priateľstva.  (Podá vlajku do prvej rady).

Zvuk : časť rómskej hymny -krátko.

( Ramina odchádza)

Roman (pribehne z opačnej strany ).

Môj otec kováč,

po rukách mu tečú modré potôčiky.

(Roman zapáli zapaľovač- chodí s ním ).

Dobrá rómska víla Kesaj:  (len hlas)

Miro dad o harča, pal o vasta leske čuľoň, sinešne patakici.

Roman : Žltá pieseň dreveného uhlia. Otec podkúva žltú kobylu, bzučí vosk. Kobyla pred vyhňou, priviazaná trojnožka. Podkovu vnára do piesne, ružovými klincami prišíva.

Kesaj : O pretalo tasčarel ande giľi, ružakerel kerfinenca sivkerel!

Roman : Podkovu vnára do piesne! Osada , prebuď sa ! (Koniec hudby).

Obraz -Oheň,  kôň, kováč, husle, šiator.

(Prichádzajú osadníci, veselá vrava. Posadajú si).

Obrazy na premietacom plátne- montáž záberov -koč, pri ohni, kováč, muzikant, deti s rodinou.... rýchla montáž.

Roman : Ó, otec vykuj silné srdcia zvonom, nech zvonia ľuďom do svedomia.

(Osadníci vyskočia,  výskot. Rómska pieseň  -veselá, dynamická ).

Na záver obrazu -montáž záberov z vystúpení súboru Kesaj Tchavé -plátno.

Osadníci sadnú a pozerajú.

Roman : Smútok. Lúčenie s ohňom. Nikdy sa nerozlúčim s ohňom. Budem ho nosiť pod bielou košeľou ako tvoje srdce Ramina. Ramina ! Ramina !

Osadníci –(klepú rytmus )..láska - horí- plápolá.

Ramina :

Narodila som sa pod záružlím luny, huslista les ma na svet privítal, rómska pieseň stelesnený žiaľ.

Víla Kesaj : Ó, lavuta, lavuta dujšel baršengere javoristar ružakero thešliviňakero vonovo. Odklínam srdcia pre lásku. Hraj !

Roman –prichádza s ružou. Spieva. Hud. sprievod hudobníci KesajTchavé s vedúcim I. Akimovom.

Na plátne premietame obrazy tanečníc, ktoré namaľoval P.Kúdola na skúškach súboru. Montáž je v súlade s lyrickou pesničkou Romana. Vytvára sa symbióza

hudby, spevu.

Osadníci: Láska nepozná hraníc, nik ju nezastaví- láska  horí – -plápolá!

Ramina : Rómska pieseň. Má každý záhyb z celofánového potoka a trochu bolehlavu za táborom, jej rytmus je sypký, plávajú v nej Rómkine oči, fialové rybky.

Roman odovzdá ružu Ramine. Pohladká ju.

Osadníci -deklamujú ako modlitbu.

Zvuk :mandolína -podfarbuje

Osadníci: Lakero ritmo šukoro, nanďon ande la romana čhajorakere jakhora, fialkošne mačhora.

Ramina trhá lupienky- odchádza.

Obraz- Láska je ako oheň

Roman : Ramina, kde si ? Každá moja vatra, rodná sestra lune. Moje žiale, hlboké studne. Moje šťastie, fialový motýľ, stále kdesi ulieta! Cesty, cesty, dlhé sosny, spráchniveli s mojím vozom.

Dobrá  víla Kesaj!  Kde je moja láska. Ľúbi ma ?!

Víla Kesaj :

Láska je ako oheň. Pomaly sa rozhára, ale keď zbúrlivie , aj srdce praská!

(Montáž záberov- P.Kúdola –kresby -ona a on- premietať ).

Osadníci : Z hrdla noci vyletel ohnivý vták...je to znamenie lásky.

Ramina :

Z hrdla noci vyletel ohnivý vták, luna mu na krídlach vybrnkala komorné a... A ja nemôžem zadržať svoj plač. Čakám príď , Roman.

Roman ( na opačnej strane ): Ramina! Usadím ťa v harmančeku, budeme piť zo žltého džbána. Učešem si ťa ako vŕba vodu, budeš rieka švárna- Ramina.

Osadníci :

Bešava tut ande rumančoko, pijaha andar o jeloviko khoro. Chulava tut sar e fiza o paňi,oveha šukar baro paňi.

(Osadníci zaspia ) .Pribehne Ramina .

Ramina :

Neboj sa, že sme tu len sami,

Priviň sa a vášnivo ma ľúb !

Roman : Priviň ma a vášnivo ma ľúb, listom už zas popraskala žlč, treba sa nám zasa ďalej hnúť!


Roman a Ramina zaspia v náručí.

Osadníci sa prebúdzajú a tancujú okolo nich vášnivý čapáš.

Zvuk: hudba Kesaj Tchavé.

Osadníci tancujú.

Obraz- Rómska láska.   (Sekvenciu podfarbuje hudba.)

Kaplán z Poštárky :

Čistá láska ako čistá rieka,

pod košeľou, neha, vášeň steká.

Víla Kesaj :

Keď máš v srdci oheň , ľúb,

keď dávaš , dávaj z úprimnosti duše!

Hľadaj svoj malý raj,

ale čistá láska nie je na predaj !

(Postavy sa vytratia -Roman a Ramina sa prebúdzajú -akciu podporuje mandolína ).

Roman -čhajori  romaňi, jaj...Dievčatko rómske jaj, urob mi ohníček, nie malý, nie veľký jaj, bozkávam tvoju dušu.

Obraz:   Rómske piesne - liek na všetko.

Osadníci spievajú- Čhajori  romaňi

Roman : Oj, rómska pieseň, má každý záhyb z celofánového potoka.

Ramina : a trochu bolehlavu za táborom.

Osadníci :

Devla, Devla, je to tak !

Ramina : klopkajú v nej kopytá. Róm  step.

Roman:

Na koni, čo má rebrá ako zebra z dlhých ciest.

Osadníci : Jojojojoj ! Z tých dlhých ciest !

Ramina :

Má toľko farieb ako rómska sukňa a toľko žiaľu, že je z nej aj luna smutná.

Roman : Pôjdeme Ramina, cesta sa spenila a ako more hrá.

Ramina : Bozky si v ručníčku uzlíkom zviažeme! Je to šťastie, pravá láska víla Kesaj ?!

Víla Kesaj :

Láska nie je v miliónoch, je čistá ako horský prameň, horúca ako oheň!

(Roman a Ramina odchádzajú držiac sa za ruky).

Osadníci :

Láska rozpaľuje všetko. Telo aj dušu. Hraj! Rómska láska nie je na predaj! Tá pravá! Joj!

Obraz .    V tanci je  kus rómskeho života.

( Z prudkého tanca osadníci prejdú do ťahavej symbolickej chôdze ).

Zvuk : bicie, neskôr sa pridávajú všetci muzikanti. Rap.

Raper Rebelant spieva:

Stáročia hľadáme cesty ciest, slobodní ako vtáci !

Osadníci –rapujú:

Slobodní ako vtáci.

Raper Rebelant :

Strihajú nám krídla. Chcú nás viesť.

Do klietok darebáci !

Osadníci :

Slobodu chcú aj vtáci !

Rapar Rebelant :

Oheň a hudba v srdci znie,

to je vždy pre nás vyzvanie.

Rapar :Rovnosť!

Osadníci : Egalité!

Rapar :Bratstvo !

Osadníci :Fraternité !

Rapar : Sloboda !

Osadníci :Liberté !

Osadníci pochytajú sa za ruky. Vytvoria kruh.

Zvuk: motívy z Marseilézy.

(Na plátne sa premietajú plagáty o vystúpení súboru, fotografie podporujúce myšlienku bratstva , rovnosti –montáž ).

Rapar : Indus  a Eufrat, Tigris, Níl,

Všade sú stopy , kde Gypsy žil.

Hnaný a štvaný ako zver,

Plakali husle -to nám ver !

Osadníci :

Hnaní a štvaní ako zver,

Plačú dnes husle- to nám ver !

Rapar :kaplán z Poštárky, je to večná karma , osud ?!

Kaplán z Poštárky :

Boh žehná všetkých, králi nie, z toho je peklo, trápenie ! Široká, veľká, je duša Róma, pri ohni, hviezdach, vždy je doma!

Obraz-  Hľadanie porozumenia

Tanec- spev.

Roman : Ó, otec zo žeravej luny vykuj dýku, ktorá prebodne nenávisť ako žltú žilku v lyku.

Kaplán z Poštárky, ktorý si dlho žil medzi nami, ktoré slová potrebuje dnešný svet, aby sa netopil v krvi, nenávisti, zlobe ?!

Kaplán : Tolerancia,

Osadníci -ako modlitba : Bože daj toleranciu !

Kaplán :Dobrotu a žičlivosť!

Osadníci : Dobrotu a žičlivosť!

Kaplán :Vzájomné prijatie bez rasistických predsudkov!

Osadníci :Rasizmus- nie !

Kaplán :Slová premeniť v činy! Nech zavládne vzájomná úcta, ľudskosť, dôvera!

Osadníci : Bratstvo ! Rovnosť! Sloboda !

Rapar Rebelant-spieva :

Bieli a žltí, červení, vedia kde veľká láska pramení!

Kaplán :

Tá pravá láska farby nepozná, napi sa z pravej lásky až do dna !

Víla Kesaj:

Jekh daj,jekh dad, but čhave, od ale romengeri zor !

Kaplán : Nepýtaj sa či žiť, či zomrieť, radšej spievaj !

Osadníci- v rukách majú rôzne farebné stuhy, vytvárajú obrazy. Spájajú sa rôzne farby .Spievajú a pohybujú sa v kruhu- zemeguľa.

Obraz- Nikdy viac !

(Osadníci ako mŕtvoly. Montáž záberov -dokumentárne fotografie z publikácie Holokust. Vyberú študenti školy. Pasáž je podfarbená motívom Cigánsky plač).

Rapar Rebelant :

Nikdy viac smrti plášť, pre zlú zášť. Slzy žien klopú v ihličí. Je to dážď , smutný dážď!

Tu stoj pútnik pozeraj, v ohni striel kúpe sa kraj! Vojak bledý v tráve sníva, v očiach má : Najn, non, net !

Víla Kesaj :

Písal sa rok 1939 a rómsky básnik Dezider Banga mal krstiny. Keď doznela pieseň huslí, začala vojna !

Osadníci -spev.

Víla Kesaj : Nikdy viac Osvienčim, Dachau...nie, nie, nie! Stop ľudské besnenie !

Kaplán : Nezabiješ! Nezabiješ!

Osadníci dvihnú päste. Zomknú sa.

Roman :

Ó, ľud môj s čistou tvárou horského prameňa, aj keď svet železa vrúcne miluješ, nikdy tvoji kováči meče nekovali !V červenej ruži ohňa kovali podkovy, zvučné zvony ciest. Ramina to je podkova nášho šťastia !

Ramina :

Vďaka ! Mier duši, pokoj vánkom ružovým, keď slovo do ticha sviec vyslovím!

Roman : O smiro le vodesko!

Osadníci : O smiro le vodesko !!

Víla Kesaj :Všetkým deťom rôznych farieb šťastný a pokojný život ! Všetkým ľuďom porozumenie !

Kaplán : Stop nenávisti Kaina! Stop krviprelievaniu !

Roman :

Pokojný spev srdca človeka, národom medzi hranicami kladiem tenký hranol,

aby vták halúzkou krídla neporanil !  Ramina ! Ramina !

Po kvapke tvojej lásky som dnes túžil, ja vetrom rozochvený list. Možno mi slnko namaľuje na krík zopár ruží ,za tebou Ramina- musím na kraj sveta ísť!

Ramina :

Agáty žlté húsatá, majú dnes oči zo zlata. Svet nech je veľký lásky kruh, dýchajme spolu čistý vzduch!

Roman- k publiku: Ste za to aj vy ?!

Svet chce

Osadníci:  pokoj, lásku, toleranciu !!!

Záverečná dynamická pasáž-hudba, tanec, spev.

(Podpisovanie manifestu, prípadne beseda ).