Courte Échelle

 

Librairie jeunesse + magasin de jouets, déco, loisirs créatifs | 26-30 rue Vasselot, Rennes (Bretagne)

 

Tsiganes, Le paradis des yeux -

Cigáni – Pastva očí -Príbeh Kesaj Tchave, ceruzkou Johanna Le Berra, spoluvydavatelia Goater a l´Oeuf

 

V Paríži, výstava Mondes Tsiganes (Cigánske svety) otvorila svoje dvere pred niekoľkými dňami v Múzeu Dejín Immigrácie (Musée de l´Immigration). Podujatia sprevádzajú stretnutia, koncerty, ako ten s Kesaj Tchave, v júni. Je to pekná príležitosť porozprávať vám o Kesaj Tchave a vydaveteľskej pepite, ktorej je skupina objektom, Tsiganes, Le Paradis des yeux (Cigáni, Pastva očí). Kniha-CD, komix a dokument, napísaný Johannom Le Berrom, spolueditovaný vydavateľstvami Goater a L´Oeuf, v partnerstve so združením Yepce. Príbeh rómskych detí zo Slovenska, ktorým hudba, spev, tanec a scéna dajú šancu do života, pod impulzom Ivana a Heleny Akimových.
 

Sťa veselí a hluční dobyvatelia, zaberajú scénu svojou bláznivou prítomnosťou. Hudba ich obopína, alebo skôr oni ju objímajú a stískajú. Telá slobody, vášnivé, energicky zaberajúce priestor, osvietené tváre, usmiate, hlasy silné a nebojácne, rómske deti z Kesaj Tchave zanechávajú u všetkých ktorí sa s nimi stretli vulkanický dojem!
 

Bez pochyby, to je to, čo pocítil Johann Le Berre, keď sa s nimi v 2004 stretol na Slovensku, neďaleko Kežmarku, vo Vysokých Tatrách. Založený v r. 2000, Ivanom a Helenou Akimovými, súbor Kesaj Tchave sústreďuje deti a mládež z rómskych kolónií a osád z periférie mesta. Ivan, bývalý politický utečenec, robí taxikára medzi osadami a rómskym gymnáziom, kde sa žiaci pripravujú na maturitu. Takmer každý deň, zváža tých najmenších ku väčším.

 

 S balalajkou v ruke, Ivan vedie skúšky s nasadením ktoré sa stalo legendárnym, a s neochvejným optimizmom. Smiechy, šteky, žiale, úzkosti, diskuzie, priateľstvá, život Kesaj Tchave je intenzívny, družný, skladá sa z okamihov každodenného života, neraz ťažkého, drsného... Skladá sa aj z kufrov!. Lebo Ivanovi a Helene sa podaril husársky kúsok. Pravideľne sa vydávajú s Kesaj Tchave na turné. Súbor hral s Ogres de Barbacks, vystupoval v Olympii, a naďalej prezentuje svoju produkciu vo Francúzsku a v Európe. 

 

Johann Le Berre sa často vracia do Kežmarku. Zaznamenáva Ivanove rozprávanie, výšky aj pády, zápasy a malé víťazstvá – nevyhnutné impulzy, obyčajné javiská, ale aj tie, výnimočné, nezabudnuteľné. Sprevádza súbor na zájazdoch. Na prerozprávanie tohto príbehu, sa mu nakoniec komixová forma javí byť tou najvhodnejšiou. Jeho združenie, Yepce, je nositeľom projektu. Rénanskí vydavatelia, Goater a L´Oeuf, v ňom nachádzajú hodnoty ktoré sa ich dotýkajú. Tsiganes, Le paradis des yeux (Rómovia, pastva očí) vychádza v r. 2017.

 

 Tsiganes, Le paradis des yeux je kolosálne ľudské. V Kesaj Tchave, nejde len o tancovanie, spievanie, hranie a zájazdovanie. Jedná sa o vyrastanie, o dôveru, byť konfrontovaný so svojou dôstojnosťou a dať jej miesto, stať sa niekým, bez odvrátenia sa od svojej kultúry a svojej identity, ale ponúknuť ju ako dar, ktorý by povedal, „som tu, existujem, a nech žije život!“

Objaviť v kníhkupectve a počas Ulice kníh, v priestoroch vydavateľstiev Goater a L´Oeuf.

 

Késaj je meno rómskej víly, ktorá hovorí, že kto chce lásku mať, musí vedieť lásku dať.

** Tchavé znamený v rómštine : deti