Etudes Tsiganes

 

Cécile Kovaczhazy

Profesorka komparatívnej literatúry

Univerzita v Limoges

Etudes Tsiganes n. 64

2018

 

Tsiganes, le paradis des yeux

Johann Le Berre

 

 

Hľa, skvost ktorý je radosť čítať! Mimochodom, „Cigáni, pastva očí“ je skvost o ďalšom skvoste : jedná sa o roztomilý grafický román ktorý vypráva čarovný príbeh famózneho slovenského rómskeho súboru Kesaj Tchave. Súbor, pod vedením Ivana Akimova, zbiera deti ktoré sa púšťajú do muziky ako inštrumentalisti, tanečníci či speváci. Tento projekt, teraz už dhodobejšieho dáta, je takisto čarovný ako naznačuje jeho samotný názov (Kesaj je meno rómskej víly). Napriek všetkým možným sociálnym fatalitám, súbor umožňuje týmto deťom sa vymaniť z ich situácie, pravideľne odchádzajú na umelecké zájazdy, ďaleko z osád, v ktorých často ich rodiny živoria bez prístupu k vode, elektrike, škole, zamestnaniu, verejnej doprave.

Nie je to vždy jednoduché, a príbeh nám vypráva ako to je niekedy zložité vypátrať starších členov ktorí boli vysťahovaní ďaleko z ich rodného mesta, alebo hodiny čakať v treskúcom mraze na hypotetický autobus alebo vlak, alebo ako rýchlo nájť pár topánok aby sa nešlo na medzinárodný zájazd s bosými nohami. Ako vraví múdry a žičlivý Ivan : „Nie je ľahké niečo plánovať, projektovať sa do budúcnosti, byť optimistom keď poznáte realitu terénu. A pritom je tu neuveriteľný potenciál ľudskej dynamiky, životaschopnosti, radosti zo života. Z toho musí jednoznačne plynúť nejaká nádej.“ (str. 159).

Komix sa zrodil zo stretnutia Johanna Le Berra a Sabastiana Frabouleta s členmi Kesaj Tchave. Keďže po stretnutí so súborom sa dá byť jedine nadšeným, tak aj naši dvaja francúzi, plní nadšenia mali chuť filmovať, robiť hudobné nahrávky a napísať túto knihu. Čitateľ je ich dielom uveličený. Jadro celej práce tvorí príbeh skupiny, prerozprávaný ilustráciami ktoré nás zavedú priamo na severo-východ Slovenska ! Johann Le Berre tvorí krásne dielo, v ktorom oceníme rôznorodosť tvarov vigniet, rôznorodosť ktorá pravdaže priamo participuje na dokumentárnej práci, ale má aj neodškriepiteľnú estetickú hodnotu. Paleta faieb je objemná a veselá, a typografia sa neustále vlní v rytme textov piesní poskytnutých v rómštine a vo francúzštine. Publikácia obsahuje aj CD s nahrávkami Kesaj Tchave. Je to pôžitok môcť čítať o súbore a zároveň počúvať jeho hudbu. A k tomuto všetkému je ešte veľmi hustý sprievodný text, ktorý nám ponúka slová piesní v ich dvojjazyčnej podobe, podrobnú kartografiu zmienených osád so sprievodnym slovom, portréty centrálnych slovenských postáv tohto hudobného príbehu, bibliografiu a organigram z francúzskeho pohľadu (prehľad osobností ktoré sa nejakým spôsobom podieľali na francúzskej evolúcii Kesaj Tchave) a texty o Rómoch v celkovom kontexte (charakter posledných sa nejaví ako nevyhnutný).

Tento hudobný zázrak v smutnej každodennej realite mizérie slovenských Rómov, v tomto prípade kežmarského regiónu, sa vyvinul až do založenia školy. Helena, Ivan, Dušan a ďalší umožnili rómskym deťom byť skolarizovaným niekoľko rokov v ich gymnáziu, a tento krásny príbeh je tiež prezentovaný v sprievodnom slove formou mentálnej mapy.

Dve rady : prečítajte si túto knihu, a nenechajte si ujsť budúci zájazd Kesaj Tchave do Francúzska.