L´avis des bulles

Cigáni, pastva pre oči

V polovičke rokov 2000, je  autor spoluzakladateľom združenia YEPCE, štruktúry ktorej objektívom je podnecovať európske kultúrne stretnutia a výmeny.  Pri príležitosti jednej zo svojich  ciest do Východnej Európy, stretne Ivana a Helenu Akimových, slovenský manželský pár ktorý tiež založil združenie, ale v podobe umeleckého súboru : Kesaj Tchave. Ivan a Helena sa snažia skrz spev, tanec a pomocou hudobných nástrojov  znovunavrátiť nádej mladým Rómom z osád, deťom a mladistvým žijúcim v podmienkach viac než prekérnych ale často disponujúcimi zlatým talentom...
 
Nevšedný  umelecký príbeh
Keď sa Ivan Akimov, slovenský muzikant ktorý sa zabehával v ruských kabaretoch na Champs Elysées, rozhodne vrátiť do svojej domoviny a vyrovnať sa s ťažkými ekonomickými a politickými podmienkami vo svojej vlasti, nemôže tušiť že z tohto odvážneho rozhodnutia sa zrodí projekt nevšednej krásy a humanity. Vskutku, prvé čo cítime pri čítaní tohto diela je hlboký obdiv pred týmto hudobníkom ktorý by si mohol užívať bezstarostný a pohodlný, bezpečný život vo Francúzsku, ale on sa rozhodol vrátiť sa do svojho rodiska. Tak ten, ktorý neváhal vystaviť sa mnohým nástraham nebezpečia hôr keď bol nosičom a ktorý sa rozhodol oženiť sa len pár dní potom ako stretol svoju budúcu ženu, bol takisto neochvejný keď sa vrátil domov s vôľou rozvinúť svoj projekt a priblížiť sa k  "nadšeniu a spontánnosti tých mladých, takých vzdialených od profesionálneho sveta".  A keď sa, takmer 15 rokov neskôr, v 2014, pri príležitosti 20 výročia založenia skupiny Ogres de Barback, Kesaj Tchave ocitne na scéne Olympie, môžeme povedať že príslovie ktoré hovorí že šťastie praje odvážnym, naberá celý svoj zmysel!
 
Dielo v rôznych úrovniach
Johann Le Berre tu používa metódu všetkého so všetkým, typickú pre cestovné zápisniky, ale robí to s určitou cieľavedomosťou ktorá príjemne vyvažuje ohybný rukopis obohatený teplými farbami s mnohorakými obmenami modrej. Úvod prezentuje protagonistov a odhaľuje okolnosti ktoré priviedli Ivana k založeniu Kesaj Tchave. Následne, najväčšia časť knihy je venovaná rozvoju súboru,  každá kapitola sa opiera o jeden segment Ivanovho denníka a prezentuje určitú etapu alebo jednotlivého aktéra príbehu. To čo poskytuje prvoradý materiál tejto publikácie, nie je stretnutie autora s Ivanom, ale doopravdy príbeh súboru. Toto všetko je doplnené objemnou dokumentárnou prílohou, ktorá opisuje dejiny Rómov tak ako v ich krajinách, ako u nás, ponúkajúc texty piesní a doplňujúce informácie o YEPCE a o Kesaj Tchave. A nakoniec tu nájdete aj texty piesní z priloženého CD-čka. Lebo takáto publikácia nemohla existovať bez hudby ktorá je jeho esenciou, koncentráciou radosti a energie, ktorá prekrásne znázorňuje pôvod názvu Kesaj Tchave. V skutku, Kesaj je meno rómskej víly ktorá hovorí, že ten kto chce lásku mať, musí vedieť lásku dať...
Selle Von KELEN