Anthigani - ich pôvod

Marcel Courthiade: Pravá príčina po­me­novania  Rómov - Egypťanmi je zámena s ozajstnou egyptskou populáciou, ktorá prišla v 4. storočí do Strednej Ázie a na Balkán. V Grécku ju niekoľko storočí poznali ako heretickú sektu nazývanú Atsinganos. Jej členovia boli známi ako dobrí kúzelníci a veštci. Keď prví Rómovia prešli tou istou trasou, pomenovanie sekty bolo prisúdené „novo­príšelcom“. Naviac, všetky ob­lasti trochu oplývajúce zeleňou /nielen Modom, Metbone/ boli nazý­vanými “Malým Egyptom” a  keďže Rómovia z dôvodu čistoty vyhľadávali prérie na brehoch riek, obidva elementy sa vzá­jomne posilnili, aby utvrdili nálepku Egypťanov.

Z gréckeho názvu pravdepodobne pochádzajú ďalšie varianty pomenovania dnešných Rómov v jednotlivých štátoch Európy. V nemeckej jazykovej oblasti sa stabilizovali skupiny nazývané Sinti, v Španielsku Gitani, v Anglicku Gypsy, vo Francúzsku Manuša, v strednej a južnej Európe Roma. V roku 1971 na svojom prvom medzinárodnom  kongrese  Rómov konanom v Londýne delegáti založili celosvetovú organizáciu a požiadali verejnosť, aby akceptovala ich vlastné označenie – Rómovia.

Angus Fraser: „O pôvode výrazu Atsiganos sa dlho diskutovalo a ani dodnes naň neexistuje jednotný názor. Najprijateľnejšia sa zdá domnienka, že sa jedná o skomolené meno heretickej sekty Athinganoi, ktoré sa k označovaniu Rómov začalo používať, pretože obidve skupiny si vyslúžili neblahú povesť veštením a čarami. „ /Fraser Angus, Cikáni, Praha 1998, s. 43/

Emília Horváthová: „ Pomenovanie Cigáni pochádza pravdepodobne z gréckeho slova Atsinganos alebo Atsinkanos... Pôvodne to bol názov manichejskej sekty, známej z 8.storočia, ktorá prišla z Frýgie cez Tráciu do Byzancie.“

Ctibor Nečas: „Pôvodne pomenovanie Athinganoi bola nadávka na príslušníkov machinejskej sekty, ktorá vznikla v 11.storočí v malo ázijskej Frýgii a venovala sa vešteniu a mágii. Išlo teda o zručnosti, ktorými sa prezentovali tiež rómski kočovníci. Machinejci a po nich aj Rómovia, ktorí prechádzali ich územím a možno prevzali mnoho z ich kultúry a zvyklostí,  boli teda pomenovaní rovnakým názvom

Význam gréckeho slova Athingani – „ľudia, ktorí nechcú, aby sa ich ostatní dotýkali“

Prečo? Athingani nepovažovali ostatných za „čistých“. Možno preto, že ostatní jedli „nečisté mäso“, prali ženskú a mužskú bielizeň v jednej nádobe, v jednom hrnci varili, prali a umývali riady, ženy varili i pri menštruácii – a pre toto všetko boli pre athinganov „nečistí“. Preto s nimi athingani nechceli stolovať a jesť, aby sa nestali „merime (magerde)“, ako hovoria olašskí Rómovia. A preto sa možno athingani od ostatných odťahovali, „nechceli, aby sa ich niekto dotýkal“ dali im ostatní meno „athingani“ – nechtiaci byť dotýkaní alebo nedotknuteľní.

Túto zvyklosť dodržujú Indovia od pradávna – a túto zvyklosť dodržujú Rómovia dodnes. A táto pravdepodobnosť naznačuje, že athingani mohli byť Rómovia.