Védske hymny a obeta

Védske hymny a obeta

Védske hymny boli rozdelené do štyroch zbierok (anhit).

Rgvéda – najstaršia zbierka obsahujúca desať kníh s 1028 piesňami obsahuje hlavne hymny o rôznych védskych bohoch

Samavéda -  väčšinou opakuje piesne predchádzajúcej zbierky ale udáva ich správny spevný prednes

Jážurvéda – rozdelená na čiernu a Bielu, uvádza obetnícke formule

Atharvavéda – verše magiského a kúzelníckeho charakteru.

 Všetky tieto texty sa obracajú na bohov, vládcov nad živlami a prírodnými silami, ktorí postihujú ľudí pohromami, ale ich dobré skutky, predovšetkým obety, odmeňujú synmi, dobytkom, dobrým zdravím a dlhoročným spokojným životom. Bohov je veľké množstvo. k tým, ktorých védski ľudia oslovujú najčastejšie, patrí kráľ bohov Indra, boh ohňa Agni, mesačný boh obetného nápoja Sóma, strážca vesmírneho poriadku Varuna, slnka Surja, Jitřenka usas a ďalší. A jediným spôsobom, ako si získať ich priazeň a vyprosiť si ich dary, je obrátiť sa na nich prostredníctvom brahnánov a správne vykonanej obety.

dôraz je tu položený predovšetkým na správne vykonanie obety, bezchybný prednes textov i presné dodržiavanie pravidiel pri všetkých manuálnych úkonoch, od stavania obetného oltára až po vkladanie a vlievanie obetin do ohňa. O to, aby obeta prebiehala presne podľa stanovených predpisov, sa starali špecializovaní obetníci: hótarovou doménou sú obetné texty, adhvarja má na starosti správne vykonanie všetkých oetných úkonov, udgátar zodpovedá za spev. A vedľa nich je tu ešte kňaz zvaný brhahmán (tento názov bol ptom rozšírený na všetkých príslušníkov kňažskej varny) najväčší znalec všetkých zložiek rituálov, ktorí dohliada na správny priebeh obetovania opravuje prípadné chyby.

Obeta je alfou a omegou védskeho náboženstva, prisudzujú sa jej najväčšie účinky. Obetou bol stvorený svet, obetou vznikli z prvotného puruši štyri spoločenské stavy, obetou je možné dosiahnuť od bohov všetko. Dokladom významu je i skutočnosť, že ona neznáma síla, v ktorej sa skrýva tajomstvo účinnosti obety, sa nazýva brahma, teda slovom, ktorému neskôr upanišády používajú najčastejšie na označovanie najvyššieho vesmírneho princípu a základu všetkého bytia.