Árijci a kasty

Pred príchodom do Indie sa Árijci delili na tri sociálne skupiny – varny: Každá skupina mala svoju farbu. /Slovo varna je v preklade farba/

Bráhmani – najvyššia zo štyroch varn (stavov), pôvodne kňazi, učenci, učitelia,obradníci, v jednotlivých indických štátoch zastávali vedúce funkcie /biela farba/

Kšatriovia – druhá zo štyroch várn, pôvodne vládcovia, bojovníci, vojaci, starali sa o vojenské záležitosti /červená/

Vajšiovia – tretia varna, pôvodne kupci, delili sa na roľníkov, chovateľov dobytka, remeselníkov /žltá/

Šúdrovia –  štvrtá varna, („adivásovia“ podrobení v prvej vlne ázijskej expanzie) robotníci, vykonávali rôzne služby a pomocné práce pre prvé tri triedy. Nesmeli sa vzdelávať, čítať, ba ani počúvať texty posvätných kníh. Nemohli sa zúčastňovať na náboženských slávnostiach, vykonávať významné obrady, ani sa podieľať na vyspelej indickej kultúre. Boli považovaní za nedotknuteľných – príslušníci vyšších kást sa ich nesmeli doknúť. /čierna/

V ktorej kaste sa človek narodil, tam patril celý život on i celé jeho potomstvo.

Pančami, Antjadžovia (dosl. „piata“, „mimostojaca“ vrstva  – pôvodné obyvateľstvo podrobené v druhej fáze  indoeurópskej expanzie. Medzi nich patria pravdepodobne aj Dómovia.

Spočiatku sa indoeurópania ženili s tmavými adiváskami a aj tmaví muži sa ženili s bielymi árijkami, možno aj preto je takmer všetko indické obyvateľstvo tmavé, i keď potomkovia adivásov a drávidi sú tmavší ako ostatní. Lenže časom sa brahmáni zľakli, že by tak adivásovia mohli získať späť svoju moc a vládu. Bieli sa báli bohov adivásov a ich mágie. Verili, že dokážu čarovať. V priebehu času si árijci vytvorili zákon, podľa ktorého sa brahmáni, kšátrijovia a vajšiovia /to znamená ich ľudia/ nesmú sobášiť so šúdrami, teda potomkami adivásov – pôvodných obyvateľov Inde.

V spise Mánavadharmašástra sú zahrnuté presné pravidlá kto s kým sa môže alebo nemôže ženiť a vydávať. Tento zákon bol vytvorený asi okolo roku 500 pred n.l. ale písomne bol zaznamenaný až v 2.storočí n.l. Podľa tohto spisu, ktorý údajne zapísal Manu, muži z vyšších várn mali povolané brať si ženy o niečo „nižšie“ ale biele ženy mali prísne zakázané vydávať sa za šudrov. Keby si brahmánka alebo kšátrijka vzala šúdru, stala by sa nečistou ona i jej potomkovia. Jej rodina by ju musela vyhnať, nikto by s ňou nesmel hovoriť, jesť a uctiť si ju. Ľudia, ktorí sa prehrešili proti tomuto zákonu, boli nazývaní čandalovia.

Títo museli bývať mimo obce, nesmeli nosiť zlaté šperky, len železné, mali prikázané jesť z rozbitého riadu.

Poznámka: niektorí romisti tvrdili, že čandalovia sú predkami dnešných Rómov. Existuje však veľa skutočností, ktoré tento názor nepodporujú.