2021

Rozlúčková pesnička našich priateľov z Tamerantong, v ktorej spomínajú aj nás... Stretnutie a spolupráca s touto výnimočnou divadelnou skupinou bola pre nás všetkých nevšedným zážitkom, umeleckým, profesionálnym, a najmä ľudským... Obrovská inšpirácia, úprimný obdiv a kiež by, nádej do ďalších stretnutí, do ďalšej spolupráce. Držíme Vám všetkým palce, prajeme veľa úspechov na scéne aj v osobnom živote, ostávate v našich mysliach, v našich srdciach.
La chanson d´adieu de nos amis de Tamerantong, dans la quelle ils parlent aussi de nous... La rencontre avec cette troupe de theatre hors du commun était pour nous un moment inoui, une expérience artistique, professionelle, mais avant tout humaine, inoubliable... Une énorme (énormissime) inspiration, de l´admiration et l´espoir ferme de nouvelles retrouvailles et collaboration. On croise les doigts pour vous, pour que tout aille bien, on vous souhaite beucoup de succés, sur scene et dans la vie de tous les jours. Vous restez dans nos pensées, dans nos coeurs...