2023

 
 
Teaser :
 
 
Tento 52 minútový dokument zachytáva príbeh divadelného súboru Tamerantong, ich pracovné postupy, nácviky, vystúpenia, ale aj ich životné postoje a súboje ktoré každodenne zdolávajú s osudom a s predsudkami voči "quartiers" - predmestiam, v ktorých prevláda prisťahovalecká populácia, a ktoré sú v očiach francúzskej verejnej mienky stelesnením všetkého zla ktoré vo Francúzsku panuje. Xine, vedúca súboru, a jej kolegovia používajú v tomto boji, lebo je to naozajstný boj, zbrane neochvejného vnútorného presvedčenia, ktoré uplatňujú deň čo deň v praxi, na scéne, na skúškach, proste v živote. Ich krédo je : Naše rozdiely sú našim bohatstvom ! Mládež z predmestí, zo všetkých kútov sveta, je svojou rôznorodosťou zdrojom úžasných poznatkov, objavov, vzájomných výmen, proste bohatstva, ktoré inde nie je možné nájsť. Samozrejme, za tým všetkým je aj obrovitý kus vysoko profesionálnej práce s mládežou, osobného nasadenia a oddanosti k umeniu a humanizmu. A výsledky sú rukolapné...
 
V dokumente je prezentovaná aj "slovenská epopeja". Naše stretnutie a spoločný projekt, ktorý vyústil v r. 2017 do umeleckého zájazdu Tamerantong, s hrou Cigánka Lorda Stanleyho" na Slovensko. Hru, ktorú uviedli v celej dĺžke (1h30) v slovenskom jazyku. Po slovensky! Decká z predmestí, opäť prizvukujem, že v očiach fr. verejnosti priam vyvrhelovia spoločnosti, sa dokázali naučiť celý text v pre nich krkolomnej absolútne neznámej slovenčine. Boli to krásne zážitky. Veľká vďaka režisérovi Sebastienovi Lefévbrovi, Xine a jej kolegom, a všetkým mladým hercom a herečkám, ktorých sme mali šťastie spoznať a stať sa ich priateľmi...