Maturita 2016 ústne skúšky

6 a 7 júna 2016 prebehla ústna časť maturitných skúšok. 
6 študentov skončilo vynikajúco, 3 veľmi dobre, ostatní prospeli

Maturita 2016 ústne skúšky