Maturita 2016

Toto sú úspešní absolventi prvého rómskeho gymnázia: 

Z biednych osád na univerzitu!

 

Prijatí na VŠ!
Zdroj: Igor Ľudma

Sú to šikovné hlavičky! 
V pondelok mali svoju skúšku 
dospelosti absolventi prvého 
rómskeho gymnázia v Kežmarku.
 
Šestnástim študentom, ktorí pochádzajú 
z osád, slávnostne odovzdali maturitné 
vysvedčenia. Vzdelávať sa plánujú aj ďalej, 
čoho dôkazom je fakt, že väčšina z nich 
chce ďalej pokračovať v štúdiu na 
vysokých školách.