Gympel

 
 
Súkromné gynmázium v Košiciach vzniklo asi v tom istom čase ako Kesaj Tchave v Kežmarku. Po celú dobu svojho pôsobenia, vyšlo z radov jeho študentov vyše 80 maturantov, z ktorých mnohí pokračovali na vysokých školách, sú medzi nimi doktoranti, kňazi... 
 
 
Sú to krásne úspechy, ktoré nás primäli k tomu aby sme aj my, v Kežmarku, otvorili pobočku Košického gymnázia. Alokované, potom elokované a nakoniec samostatné pracovisko. Rôzne zadania, úloha stále tá istá: naháňať, motivovať, vodiť, prosiť, vyhrážať, vymýšľať, sľubovať... všetko čo sa dá, len aby sme dostali žiakov do školy, aby sme ich v nej udržali, a aby sme ich v nej ešte aj niečo naučili.
Začiatok tohto procesu je pre nás už úspechom, ešte väčším bude ak to niekam dotiahneme... 
 
 
december 2015 stužková
jún 2016 maturita, 16 maturantov, 6 veľmi dobre, 3 výborne
 
 

Fotogaléria: Gympel 2011

Fotogaléria: brigáda 2011

Fotogaléria: školská brigáda Nad traťou 2012

Fotogaléria: Gympel 2013

Fotogaléria: Gympel 2014

Fotogaléria: Gympel 2015

https://www.kesaj.eu/aktuality/stuzkova-2015/