Prezentácia súboru Kesaj Tchave v Základnej škole v Huncovciach, 23 októbra 2105, prebehla za účasti vzácnych hostí z Francúzska, populárnej hudobnej skupiny "Ogres de Barback". Naposledy sme spolu účinkovali v parížskej Olympii v októbri minulého roka, keď sme zabezpečili prvú časť ich koncertu. Tentokrát zase sme ich zase pozvali my, na náš koncert v Huncovciach.   

Hudobná skupina "Ogres de Barback" sa skladá zo štyroch súrodencov, dve sestry a dvaja bratia. Vo Francúzsku patria k najznámejším vo svojom žánri.

Olympia, 29 a 30 október 2015, spoločné koncerty Ogres de Barback a Kesaj Tchavé

Hudobná skupina Ogres de Barback, s fanfárou Eyo´nlé z Béninu, s ktorými sme spolu strávili 5 dní na našom 6 týždňovom turné po Francúzsku minulé leto

Školský koncert začal presne o 10h. Žiaci boli mimoriadne ukáznení, zjavne tu pôsobí schopný pedagogický zbor.

Po prezentácii projektu a uvítaní p. riaditeľkou, Mgr Luciou Troppovou, sme uviedli náš kultúrny program vystúpením Ogres de Barback. Prezentovali krátky prierez svojej tvorby, aj keď vo francúzštine, ich vystúpenie upútalo žiakov a pedagógov, a prekvapením - "čerešničkou na torte", bola rómska pieseň "Ara more katar man", ktorú sme spolu s Ogrami nahrali na CD "Pitt´Ocha", a ktorá je vysielaná v rozhlasových staniciach po celom svete.

Do vystúpenia sme žačlenili aj spoločné skladby, a potom sme prezentovali náš, čisto rómsky program, na záver ktorého sme zaspievali pieseň "Najkrajší kút v šírom svete" od Gejzu Dusíka. Táto známa, priam hymnická slovenská skladba, v našej, rómskej úprave, znázorňovala posolstvo ktoré sme chceli dnes odovzdať nášmu publiku: Náš kraj je a bude ten najkrajší, pokiaľ v ňom dokážeme všetci v pokoji a mieri spolunažívať, bez rozdielu rasy, presvedčenia, alebo vierovyznania...

Naši francúzski priatelia už s nami na Slovensku účinkovali viac krát. Pred pár rokmi vystupovali na našich Medziosadových festivaloch "Akana me", v osadách Veľká Lomnica, Rakúsy a Letanovce. Využili sme priaznivé počasie, a v spolupráci s p. Jánom Gurníkom, sociálnym terénnym pracovníkom v Huncovciach, sme zorganizovali hudobný sprievod a vystúpenie priamo v miestnej osade.

Ako doposiaľ vždy v podobných prípadoch, miestni obyvatelia boli najprv prekvapení, ale potom nadšene a úprimne vítali náš kultúrný program a osvetu, zhrnutou v poslednej piesni "Madara" - "Neboj sa" , ktorá bola adresovaná najmä mládeži a deťom: "Nebojte sa školy, nebojte sa jednotiek!"

Posolstvo o to silnejšie, že v našich radoch sú čerství noví členovia, priamo z huncovskej osady, nádejní adepti na študentov nášho gymnázia.

Po vystúpení sme sa s Ogrami a s ich deťmi a priateľmi rozlúčili a poďakovali sme sa im za ich návštevu, a aj za zbierku ktorú zorganizovali na nákup školského mikrobusu.