Rakúsy

                                                                 
 

 

Prezentácia súboru Kesaj Tchave, 5. 12.  2014

Akcia "Prezentácia súboru Kesaj Tchave", bola realizovaná v osade Rakúsy dňa 5 decembra 2014, za hojnej účasti občanov z osady. Sála Centra voľného času, kde podujatie prebiehalo, bola zaplnená do posledného miesta. Približne polovica študentov gymnázia pochádza z tejto lokality, a rodičia a príbuzní boli zvedaví na výkony svojich detí a nenechali si túto príležitosť ujsť. Sála praskala vo švíkoch.

Na prezentácii bola prítomná aj Mgr. Anna Koptová, riaditeľka súkromného gymnázia, v úvodnom slove oboznámila prítomných rodičov so zámermi a poslaním gymnázia.   Ivan Akimov, vedúci školského umeleckého telesa, zodpovedný za kultúrne nácviky študentov, ozrejmil divákom umelecké aspekty  nácvikov a predstavení v súvislosti s kultúrnou osvetou ktorú vykonávajú v rámci projektu smerom ku rómskej populácii sústredenej v osadách i ku ne-rómskej širokej verejnosti. Zároveň podal krátku správu o účinkovaní telesa na poslednom zahraničnom umeleckom zájazde a o koncertoch v  parížskej Olympii.  

Na úvod kultúrneho programu, predstavili študenti rómsku premiéru skladby Bernarda Hersteka "Sentos Mikulášis", venovanú Svätému Mikulášovi, ktorú hodlajú uviesť o dva dni v Konkatedrále Sv. Mikuláša v Prešove, pri príležitosti sviatosti Sv. Mikuláša. Rómsky text od M. Glovackého, umocnil hlboký umelecký dojem u divákov a skladba zožala zaslúžený potlesk obecenstva. 

Produkcia pokračovala v  duchu tradičnej rómskej kultúry, úryvkom z programu ktorý súbor  prezentoval  29 a 30 októbra v parížskej Olympii. 

Dynamické vystúpenie, plné energie a nespútanej vášne, odovzdané v plnom nasadení, ohromilo prítomných divákov, ktorí boli hrdí na svoje deti, príbuzných, na Rómov. 

Mgr. Koptová na záver zhodnotila celú akciu, poďakovala hosťom aj divákom, a vyzvala prítomných aby podporovali snahu a aktivity študentov, a aby sa aj oni zapájali do verejného života a do projektov.