Rakúsy

                                                                 
 

POZVÁNKA

 

01/12/2014 17:39

Pozývame svojich priaznivcov a občanov obce Rakúsy na kultúrno-spoločenské podujatie

"Moje slovo, môj hlas“,

ktoré v rámci aktivít projektu 

Vzdelanie - predpoklad zmeny 

realizuje 

Súkromné gymnázium 

Slavkovská 19 C, Kežmarok

Dátum, čas a  miesto konania akcie: 

5. december 2014 o 14. hodine 

v priestoroch 

Centra voľného času, Rakúsy

 

Program:

1.Predstavy a realita: ako zlepšiť kvalitu života občanov v obci

2. Kultúrny program: hrajú, spievajú a tancujú študenti gymnázia 

 

Pozvanie prijali 

starosta obce Ing. Václav Bystrík,  riaditeľka ZŠ a MŠ Mgr. Lucia Brutovská, 

riaditeľka Centra voľného času Mgr. Monika Jurašková.

 

Tešíme sa na stretnutie.

 

Projekt škola realizuje s podporou Finančného mechanizmu  EHP a Nórskeho kráľovstva

 

Moje slovo - Môj hlas, 5. 12.  2014

Akcia "Moje slovo - môj hlas", bola realizovaná v osade Rakúsy dňa 5 decembra 2014, za hojnej účasti občanov z osady. Sála Centra voľného času, kde podujatie prebiehalo, bola zaplnená do posledného miesta. Približne polovica študentov gymnázia pochádza z tejto lokality, a rodičia a príbuzní boli zvedaví na výkony svojich detí a nenechali si túto príležitosť ujsť. Sála praskala vo švíkoch.

Mgr. Anna Koptová, riaditeľka súkromného gymnázia a vedúca projektu, predstavila hostí, Mgr. Juraja Jakubca, zástupcu riaditeľky ZŠ Rakúsy, a Mgr. Moniku Juráškovú, riaditeľku Centra voľného času v Rakúsoch. Prítomných oboznámila so zámermi projektu a s jeho napredovaním. Ivan Akimov, vedúci školského umeleckého telesa, zodpovedný za kultúrne nácviky študentov, ozrejmil divákom umelecké aspekty projektu v súvislosti s kultúrnou osvetou ktorú vykonávajú v rámci projektu smerom ku rómskej populácii sústredenej v osadách i ku ne-rómskej širokej verejnosti. Zároveň podal krátku správu o účinkovaní telesa na poslednom zahraničnom umeleckom zájazde a o koncertoch v  parížskej Olympii.  

Na úvod kultúrneho programu, predstavili študenti rómsku premiéru skladby Bernarda Hersteka "Sentos Mikulášis", venovanú Svätému Mikulášovi, ktorú hodlajú uviesť o dva dni v Konkatedrále Sv. Mikuláša v Prešove, pri príležitosti sviatosti Sv. Mikuláša. Rómsky text od M. Glovackého, umocnil hlboký umelecký dojem u divákov a skladba zožala zaslúžený potlesk obecenstva. 

Produkcia pokračovala v  duchu tradičnej rómskej kultúry, úryvkom z programu ktorý súbor  prezentoval  29 a 30 októbra v parížskej Olympii. 

Dynamické vystúpenie, plné energie a nespútanej vášne, odovzdané v plnom nasadení, ohromilo prítomných divákov, ktorí boli hrdí na svoje deti, príbuzných, na Rómov. 

Mgr. Koptová na záver zhodnotila celú akciu, poďakovala hosťom aj divákom, a vyzvala prítomných aby podporovali snahu a aktivity študentov, a aby sa aj oni zapájali do verejného života a do projektov.