Prezentácia, Prešov 6.12.2014

Prezentácia bola naplánovaná na 6 decembra, deň sviatosti Svätého Mikuláša, biskupa. Pri tejto príležitosti študenti uviedli v konkatedrále Sv. Mikuláša v Prešove, rómsku verziu skladby B. Hersteka, Santos Mikulášis. Preklad do rómskeho jazyka je od G. Glovackého a Gymnázium supervizovalo jazykovú úpravu piesne. Skladba zaznela po svätej omši, a bola prekvapením i mementom na zamyslenie pre prítomnych veriacich. Študentský zbor ešte pridal krátky výber z repertoáru rómskych duchovných piesní, ktoré sa taktiež stretli s mimoriadnou priazňou u publika.

         

V rámci koncertu v kostole bola podaná len základná informácia o projekte a gymnáziu, širšie súvislosti a detaily boli rozobraté počas spoločného posedenia s duchovnými v priestoroch prešovského farského úradu, kam boli študenti pozvaní na obed.

V odpoludňajších hodinách prebehla prezentácia spojená s umeleckou produkciou priamo na námestí, pred stánkom sestry Maristellis, členky rehoľného rádu Congregatio Jesu (známy ako Anglické panny) a jej charitatívneho združenia Magis, aby študentský ansámbel prilákal okoloidúcich a takto spropagoval jej záslužné aktivity. Prešovčania sa vďačne nechali strhnúť výkonmi študentov a vytvorili početnú divácku kulisu pre improvizované vystúpenie. 

Prítomní boli aj miestni Rómovia, s ktorými sme nadviazali tvorivý dialóg na tému rómskych reálií. Študenti mohli konfrontovať priamo v teréne svoje poznatky a vedomosti nadobudnuté počas prác nad textami. A to najmä, keď si pozornosť vynútil  bezdomovec ktorý násilne zasahoval do programu. Pojmy ako "Prezentácia Rómov v očiach verejnosti", "Pohľad majority na Rómov", "Spolužitie", atď, týmto spôsobom naberali veľmi konkrétnu podobu, a problém bolo treba riešiť na tvári miesta, v teréne. "Verejnosť", diváci, čiže "majorita", bola zastúpená v hojnom počte, a Rómovia, tí boli opäť "hodení do jedného vreca", kedže spomínaný narušiteľ automaticky pútal pozornosť a v očiach prítomných jednoznačne znázorňoval Rómov ako takých, vo všeobecnosti. Darmo že sme podali hodnotný umelecký výkon, darmo že sestra Maristellis je Rómka,  všetko "dobré" a pozitívne čo sme sa snažili ukázať a dokázať pred prítomnými členmi majority, prevalcoval jeden podnapitý Róm, ktorý násilne dokázal zvrhnúť celú akciu. Najprv sme chceli zavolať políciu, ale nakoniec sme incident zvládli sami, kultúrou a dialógom. Našťastie si dal povedať... 

Nie je to zďaleka výnimočný prípad, v teréne je to skôr bežný jav. A opäť, výchovný záver tohto spoločenského extempore je jednoznačný: vzdelanie podmieňuje správanie, vedomosti otvárajú cestu ku zamestnaniu a zamestnanie odbúrava vylúčenie a chudobu... 

Jedine škola a vzdelanie môžu priniesť odpovede a riešenia na otázky ktoré tak jednoznačne kladie život! Vzdelanie - predpoklad zmeny!

Návrat do Kežmarku bol podvečer.

 

Sentno Mikuláš/Mikulašis/

Svätý Mikuláš

Pôvodný text: Štefan Baláž   Hudba: Bernard Herstek

Rómsky text. Gabriel Glovacký

Lektorovala: Mgr. Anna Koptová a členovia Jazykovedného krúžku gymnázia

 

Čororo manuš, joj, mizerere,

me del, o Devla, del goďi, ó, o

čoreske e bacht, joj, hiňi čori,

čoripen, ach bacht, o vast del-ou-ou,

Mikulaš sentno podarunkos del, del,

čhavoro kerel bachtalo-o, o!

Jekfeder ščiro Mikulaš!

 

Ach, kamas amen buťi, mek buter,

sasťipen, čhaven, kamiben baro.

O Del pro jilo, ó, dikhel, dikhel,

joj nane mange lačhes, de maro.

Dešuduj čhave, joj, len kher nane,

rado tut dikhava Mikulašis!

Jekfeder baro Mikulaš!!

 

Ofertórium

Te mangel, mangel, o te žutinel,

Mikuláš baro paľikeriben,

Ha mištes, ha bacht, joj, paťaviben,

angelos, čeri, joj, paťal Devles.

Ašardo biskup paľikeriben

/: Rado tut dikhav Mikulašis,

jekfeder ščiro Mikulaš.  :/    

Mikulaš                            

Lektorovala : Mgr. Anna Koptová

2014_11_26 prešovský večerník_small_1.pdf (5096583)