Súkromné gymnázium

Slavkovská 19, Kežmarok

tel.: 052 45 22 705 

sgr.kezmarok@gmail.com

www.kesaj.eu   

       

P O  Z  V  Á N K A

 

Pozývame svojich priaznivcov, 

obyvateľov rómskej osady Hlboké a občanov mesta Liptovský Mikuláš, 

na kultúrno-spoločenské podujatie

„Moje slovo, môj hlas“

ktoré v rámci aktivít projektu

Vzdelanie - predpoklad zmeny

realizuje Súkromné gymnázium, Slavkovská 19 C, Kežmarok

 

Podujatie sa uskutoční  18. decembra 2014 o 11. hodine,  v priestoroch Liptovskej galérie

       Petra Michala Bohúňa (LGPMB) v Liptovskom Mikuláši

       

Program:

1. Predstavy a realita: ako zlepšiť kvalitu života občanov v osade Hlboké a spolunažívanie s majoritou

2. Kultúrny program: hrajú, spievajú a tancujú študenti gymnázia 

 

Pozvanie prijali pedagógovia a žiaci ZŠ Aurela Stodolu v Liptovskom Mikuláši a obyvatelia osady Hlboké          

     

Projekt škola realizuje s podporou Finančného mechanizmu  EHP a Nórskeho kráľovstva                

 

Moje slovo - môj hlas, Liptovský Mikuláš, 18.12.2014

Prezentácia v Liptovskom Mikuláši bola určená žiakom ZŠ Aurela Stodolu a obyvateľom prímestskej rómskej osady Hlboké. Žiaci miestnej školy najprv predstavili svoj kultúrny program zložený z tradičných a moderných tancov a potom nasledovala prezentácia študentov Gymnázia z Kežmarku. 

   

                

Výkony kežmarských gymnazistov boli náležite ocenené, publikum nešterilo potleskom a diváci si aplauzom žiadali prídavky. Vekové rozpätie žiakov bolo od 10 do 18 rokov. Medzi staršími ročníkmi sa našlo zopár jedincov ktorí zjavne nemali skúsenosti s návštevou kultúrnych podujatí a nevedeli sa adekvátne chovať, hlasnou vravou narušovali chod programu, a kazili umelecký zážitok ostatným. Intervencie sú zamerané aj na takéto prípady, a hravou, úsmevnou formou, sme dokázali zaujať a usmerniť dotyčných. Zároveň sme tak poskytli všetkým prítomným príklad ako podobné situácie riešiť a ako zapojiť aj jedincov ktorí nie sú prvotne disponovaní na kultúrnu komunikáciu a spolužitie. 

Program a prezentácia prebehli napokon v naprostom poriadku a všetci si mohli odiesť so sebou hodnotný umelecký a spoločenský zážitok.

Keď sme opúšťali priestory v ktorých sme účinkovali, diváci sa prišli s nami rozlúčiť, deti si pýtali autogrami, dievčatá si vymieňali telefóny a internetové adresy. 

Až na jeden prípad. Miestny mladík, asi 16 - 17 ročný, obviňoval jedného nášho študenta že niečo zlého o ňom zverejnil na sociálnej sieti, a chcel to riešiť hneď na mieste, bitkou. Miestni pedagógovia nevedeli situáciu vyriešiť a rýchlo odvádzali svojich žiakov preč. Vzhľadom na zjavnú agresivitu dotyčného sme sa aj my vyhli priamemu stretu, ja som ho zdržiaval a zástupkyňa riaditeľky, Mgr. Helena Akimová urýchlene evakuovala študentov do autobusu. Políciu sme nevolali, ale ďaleko od toho sme nemali. Pokúšal som sa nadviazať dialóg s mladistvým a s jeho rovesníkmi, ale chlapec bol zaťatý a nedal si povedať. Zároveň som ho odvádzal opačným smerom ako išli naši. Napokon sa predsa len ako tak ukľudnil a spolu s jeho kumpánmi sme sa dohodli že  to bolo všetko daromné, len sa opäť pohoršil obraz Rómov vo verejnosti kvôli jednému ...hlúpakovi. 

Situiáciu sme rozoberali aj s našimi študentami. Hneď po nástupe do autobusu, ešte za horúca sme hľadali príčiny a riešnie podobných situácií. Prečo jeden jedinec dokáže zvrhnúť celú situáciu a zvrátiť verejnú mienku v neprospech Rómov?! Rómovia musia sami zakročiť keď sa podobné prípady vyskytnú a riešiť svoje problémy. Ale nie bitkou a násilím. Jedine vzdelaním, inteligenciou, sa dokážu posunúť dopredu a pozdvihnúť aj svoju komunitu a spoločnosť vo všeobecnosti.  Musia sa angažovať vo veciach verejných a svoj potenciál venovať dobrej veci. Pracovať na sebe a na svojej komunite. Poctivo chodiť do školy a učiť sa. Byť príkladom pre ostatných. Vzdelanie - predpoklad zmeny!