Projektová stratégia

Absolventka Oxfordskej univerzity, Adriana Zimová, t.č. pôsobiaca v USA, priblížila študentom a pedagogickému zboru prácu a štúdium v zahraničí. Oboznámila ich so základnými pojmami v oblasti boja za Ľudské práva a možnosťami projektových realizácií v spolupráci s medzinárodnými inštitúciami. 
Prednášajúca podnietila diskusiu na tému rasizmu v slovenskej spoločnosti. Študenti sa ku téme vyjadrili a podali svedectvo o svojich vlastných skúsenostiach s diskrimináciou a prejavmi xenofóbie ktoré skúsili na vlastnej koži.