Kežmarok

 
 

KEŽMAROK

18. február 2015

 

Prezentácia súboru Kesaj Tchave

 
Zástupkyňa riaditeľky, Mgr. Helena Akimová vysvetlila základné zámery práce so študentmi v mimoškolskom čase a ohodnotila prístup jednotlivých žiakov
 
Poslucháči, medzi ktorými boli hojne zastúpení rodičia študentov gymnázia, mali možnosť sa detailne oboznámiť s edukačnými postupmi používanými pri kultúrnej osvete
Ivan Akimov, zodpovedný za umelecké nácviky a kultúrne prezentácie, vysvetlil prítomným zámery a princípy kultúrnej osvety v rómskych komunitách. Študenti predviedli praktické ukážky z nácvikových aktivít ktorým sa venujú v rámci Prezentácií
Mgr. Dušan Klempár zhodnotil celú akciu a podnietil tvorivú diskuziu s rodičmi, ktorí sa konštruktívne zapojili do debaty. Zaujímavé a podnetné boli príspevky p. Badža, ktorý sa s prítomnými podelil o svoje skúsenosti s výchovou svojho najstaršieho syna, ktorý obhájil bakalársky titul a je úspešný na trhu práce. Aj ostatní rodičia sa vyjadrili ku otázkam vzdelávania a plnenia školských povinností.