Košice

 
 

P  O  Z  V  Á  N  K  A

 

Pozývame svojich priaznivcov, obyvateľov mesta Košice, na  kultúrno-spoločenské podujatia

„Moje slovo, môj hlas“

ktoré v rámci aktivít projektu

Vzdelanie - predpoklad zmeny

realizuje Súkromné gymnázium, Slavkovská 19, Kežmarok

Podujatia sa uskutočnia  24 júna  o 10 :00 hodine, a o 11:30 hodine  v priestoroch športového areálu ZŠ Galaktická 9 v Košiciach a v Divadelnej sále ZŠ Galaktická 9   

 

Program:

1. 10h  -   Priateľský futbalový zápas Gymnázium  - Košice

2. 11h30 Kultúrny program  

3. Diskusia

 

Projekt škola realizuje s podporou Finančného mechanizmu  EHP a Nórskeho kráľovstva  

 

Košice

24. jún 2015

Moje slovo môj hlas

24. júna 2015 sa uskutočnil výjazd študentského umeleckého telesa Súkromného gymnázia z Kežmarku, do Košíc, na Základnú školu Galaktická 9, za účelom prezentácie akcie Moje slovo, môj hlas, ktorý Gymnázium realizuje v rámci projektu Vzdelanie – predpoklad zmeny.

K navodeniu priateľskej atmosféry prispel  vo veľkej miere aj priateľský futbalový zápas medzi  družstvami študentov a žiakov. Za podpory domáceho publika, zloženého z pedagógov a žiakov Základnej školy Galaktická 9, zdolali kežmarskí študenti košických žiakov, v skóre 7 : 4.

Bezprostredne po zápase začal kultúrny program Moje slovo, môj hlas. Po úvodnom slove riaditeľky Základnej školy, Mgr. Feckovej, sa ujal slova Mgr. Eleniuk, aby oboznámil prítomných so zámermi projektu.

Na úvod dostali priestor žiaci ZŠ, a predstavili krátky hudobný program, ktorý naštudovali pod vedením Ruženy Klempárovej, vedúcej žiackeho spevokolu. Diváci nešetrili potleskom a odmenili svojich spolužiakov zaslúženým aplauzom. 

Študenti uviedli svoj kmeňový repertoár, v ktorom sa veľkolepo predstavili všetky zložky súboru. Dievčatá zaujali ladnou choreografiou a pestrofarebnými krojmi, chlapci zas excelovali v typických bravúrnych čapašoch. 

Silným momentom bol spoločný tanec divákov a účinkujúcich, keď sa scénický priestor zrazu premenil na tanečný parket, na ktorom mohli preukázať svoju tanečnú zdatnosť tak študenti, ako aj žiaci. 

A postupne sa všetci ocitli spoločne na scéne, ktorá bola zjavne pre mnohých neodolateľným magnetom...

Záver programu patril spoločnej kreácii hostí a domácich, hymnickej rómskej skladby, epilógu z kultového filmu „Cigáni idú do neba“, od Jevgenija Dogu. 
Skladba, nabitá emóciami, bola dôstojným vyvrcholením celého programu, a zanechala u divákov hlboký dojem.
 
Zástupkyňa riaditeľky gymnázia, Mgr. Helena Akimová, spoločne s riaditeľkou ZŠ, Mgr. Feckovou, uzavreli podujatie slovami rozlúčky a poďakovaním účinkujúcim za ich výkony, a divákom za ich ukáznenosť. 
Riaditeľka gymnázia, Mgr. Koptová už usmerňovala mladých divákov k východu, ale títo si vyžiadali ešte jeden prídavok, a tým bola aktuálne jedna z najznámejších rómskych skladieb od Ricarda Kwiecka – Na dara. 

V obecenstve nechýbali ani vzácni hostia zďaleka, Simon Coss , anglický reportér ktorý natáča dokument o diele a dráhe riaditeľky gymnázia, Mgr. Koptovej, a manželia Jon a Tania Parkovci, americkí lektori z Winipegu, ktorí, ako dobrovoľníci, vypomáhajú študentom gymnázia s anglickýn jazykom.

A ešte jeden prídavok, teraz už posledný, známa skladba od Gejzu Dusíka, Najkrajší kút v šírom svete, ktorá, v rómskej úprave študentov, bola tou pravou čerešničkou na torte dnešného podujatia.

Vedúci umeleckého telesa, Ivan Akimov, sa rozlúčil s divákmi, a pripomenul im hlavné poslanie projektu Vzdelanie – predpoklad zmeny : Nebáť sa učenia, nebáť sa jednotiek, tak ako to hovorí rómska pieseň nadara (Neboj sa), ktorá prehovorila divákom rovno do duše.