Krížová Ves

 
 

Krížová Ves

30 máj 2015

Do Prezentácie v Krížovej Vsi, bol zakomponovaný aj priateľský futbalový zápas medzi študentmi gymnázia a výberom z domácich obyvateľov. Mgr. Stanislav Eleniuk pripravoval celé podujatie v značnom predstihu, aby v deň zápasu mali študenti k dispozícii futbalové dresy s nápisom Súkromné Gymnázium Kežmarok. 

Za gymnázium nastúpilo družstvo 3A triedy, s kapitánom Júliusom Polhošom. Zápas sa odohral na ihrisku ZŠ Krížovej Vsi, ktoré škola ochotne dala k dipsozícii. Stretnutie prebehlo v priateľskom duchu, fair play, početná domáca divácka obec vášnivo podporovala svojich, ale konečné skóre zápasu bolo 6:2 v prospech študentského družstva. Dúfajme, že po tomto víťazstve budú nasledovať aj ďalšie, ako na športových ihriskách, tak aj v školských laviciach...

Po úspešnom športovom zápolení nastala zmena "dresov", kopačky sa vymenili za kroje, a športovci, spolu so svojimi spolužiakmi nastúpili na ďalší "zápas", tentokrát na kultúrnom poli. Pár okamihov na vydýchnutie, pokiaľ diváci naplnili priestory Komunitného centra, a program sa môže začať. 

Prv než sa spustí oficialna časť, ostáva ešte čas na neformálne stretnutie s divákmi, sála je plná detí a mládeže, všetci sú zvedaví a chcú sa stretnúť s účinkujúcimi. Je tu priestor aj na zahrievacie kolo pre nedočkavých tanečníkov...

Spolupráca s orgánmi na miestnej úrovni prebehla bez problémov aj vďaka osobnému nasadeniu a angažovaniu študentov pochádzajúcich priamo z Krížovej Vsi, ako Mário Horváth z 3A, ktorý na mieste zabezpečoval  súčinnosť medzi jednotlivými zložkami. Vďaka jemu a Petrovi Hangurbadžovi bola sála plná divákov, a Mgr. Stanislav Eleniuk mohol prezentovať projekt pred plným auditóriom...

Prezentácia súboru je kľúčovým momentom celej akcie. Mgr. Eleniuk vysvetľuje prítomným divákom podstatu projektu Kultúrnej osvety v teréne a jeho súvislosti s výchovno-vzdelávacím procesom na Gymnáziu. Pútavou a zrozumiteľnou formou sa snaží podnietiť u mladých poslucháčov záujem o štúdium na gymnáziu, a následne na vysokej škole. Prítomní študenti sú jasným dôkazom že vyššia forma štúdia môže byť dostupnou a atraktívnou pre všetkých, aj pre Rómov z odľahlých a segregovaných lokalít.

Chvíľa sústredenia pred začiatkom, posledné doladenie nástrojov, predstavenie sa začína.

Sála je plná, diváci dychtivo sledujú kreácie tanečníkov, nechávajú sa uniesť hudbou, podaktorí neodolajú, a pridajú sa k účinkujúcim

tanec...

hudba...

spev...

Zástupkyňa riaditeľky, Mgr. Helena Akimová vzdáva hold študentom za svedomité naštudovanie programu a jeho prezentáciu. Kaplán, Karol Križian, pôsobiaci v Krížovej Vsi, nadšene ďakuje gymnazistom za ich výkony a Mgr. Dušan Klempár zaznamenáva celé podujatie na tablet.

 

Prezentácia prebehla bez najmenších problémov, športová aj kultúrna časť programu sa stretla s veľkým ohlasom u domácich. Miestni obyvatelia z osady tvorili nesmierne kultivované a vnímavé publikum, vášnivo sledovali program a prejavovali svoju priazeň účinkujúcim. Pre všetkých zúčastnených, divákov, aj účinkujúcich, bolo podujatie krásnym zážitkom, so zaujímavou myšlienkou a silným posolstvom, na ktorý tak skoro určite nezabudnú.

 

 

 

Fotogaléria: Krížová Ves