Haguenau

 

Od : Jean Claude WAGNER (organizačný vedúci Festivalu v Hguenau)

Dátum : 21 október  2009 10:47:48 HAEC

Komu  : Alain Cluzel (spoluporiadateľ zájazdu)

 

Vec : Bravo a vďaka

 

Alain,

 

Vďaka za výňatky z tlače a tiež za krásne svedectvo od Ivana.

Súbor Kesaj Tchave je vskutku jedinečný, na scéne ale aj v zákulisí. Je pravda, že ako aj iní poriadatelia, mal som menšie obavy keď som programoval túto skupinu. Vzal som tiež na seba (bez toho že by som si to uvedomoval) „riziko“ keď som ubytoval v tom istom internáte a na tom istom poschodí aj slovenskú hudbu. Šťastné to „pochybenie“ by som povedal, potom ako som si prečítal Ivanove „spovede“. Koľko zmietnutých predsudkov na stretnutí v Haguenau! A tomu som obzvlášť sťastný.

Máme tu mládež ktorej talentu sa vyrovná len perfektná disciplína a extrémna korekcia. Cítiť tu obdivuhodné nasadenie človeka ktorý je súčasne umelcom s veľkým talentom, výnimočný vodca mladých a muž s „obrovským srdcom“. To všetko je nevyhnutné aby sa človek pustil do takého dobrodružstva. Obdivuhodné!

S Kesaj Tchave sme teda nemali žiadny problém, ale, ó, koľko satisfakcií, radosti a emócií.

Bravo a vďaka Alain za všetko čo robíš pre tento súbor a za vskutku jedinečnú a originálnu kontribúciu ktorú si takto priniesol nášmu festivalu 2009.

 

S úctou

 

Jean-Claude WAGNER

Chef du service Office des Sports et Loisirs

Pôle Epanouissement et Société

Ville de Haguenau