Obiwi

 

 


Kesaj Tchave, tanec a hudba rómskych detí

Rómske deti zo slovenských osád si nelámu hlavu s premúdrymi rečami na to aby vydali na scéne emócie a energiu.

Vo Francúzsku, tak ako aj inde, udržiavame s Rómami zvláštny vzťah príťažlivosti a odporu. Presnejšie, všeobecne zažitý rasizmus voči nim sa skloňuje s rastúcim úspechom kultúrnych podujatí inšpirovanými alebo tvárnenými cigánskym svetom: hudba, kino, divadlo, móda.

Tlieskame postojačky rómskemu džezovému hudobníkovi, a na druhý deň voláme starostovi aby sme sa pozastavili nad parkujúcimi karavánmi neďaleko od svojho bydliska, lebo s týmito ľuďmi...

Charakteristika a tiež jeden z dôvodov rasistických diskurzov, vedomých alebo povedomých, je prístup ku osobám ako ku skupine, odmietajúc individualitu. Administratívne pomenovanie „Ľudia kočovníctva“ je z tohto hľadiska výrečné, keďže sa skloňuje len v množnom čísle.

To z pohľadu týchto upresnení je výkon Kesaj Tchave pozoruhodný. Hoci tento projekt je zameraný na deti žijúce v otrasných materiálnych podmienkach, nikdy necítiť sebamenšiu útrpnosť, sebaľútosť, v ich kreáciach. Akurát ohromujúcu energiu. Taktiež niet žiadneho zovšeobecňujúceho diškurzu o podmienkach Rómov, akurát pozornosť ku jednotlivým životným príbehom.

Hľa, jeden projekt vedený hudobníkom už s biografiou riadne nabitou a ktorý štartuje bez akejkoľvek komerčnej motivácie, s deťmi z rómskych osád zo Slovenska. Z myšlienky použiť hudbu a tanec ako opory valorizácie osôb, Ivan Akimov rozvinul kolektívny projekt ktorý sa rýchlo uplatnil na scéne. Na scénach tak rôznorodých ako sú tie, improvizované na Medziosadových festivaloch až po obrovitú mašinériu festivalu Sziget.

Kesaj Tchave je teda terénny projekt určený všetkým tým ku ktorým by nikto nikdy nevkročil, a zároveň prvotriedna umelecká realizácia. Ivan Akimov uspel tak ako uspievajú  idealistickí tvrdohlavci: opierajúc sa o pozitívne aspekty každého jednotlivca a každej veci.

Vieme, emotívna sila cigánskej muziky je často v jej kapacite vyjadrovať zároveň radosť i zúfalstvo. Táto emócia, nesená odzbrojujúcou úprimnosťou a energiou, má všetky šance vás preniesť hodne ďalej ako ste si mysleli.

Článok publikovaný na www.obiwi.fr  01/10/2008