Obiwi

 

 


Kesaj Tchave, tanec a hudba rómskych detí

Rómske deti zo slovenských osád si nelámu hlavu s premúdrymi rečami na to aby vydali na 

scéne svoje emócie a energiu. Vo Francúzsku, tak ako aj inde, udržiavame s Rómami zvláštny 

vzťah príťažlivosti a odporu. Presnejšie, všeobecne zažitý rasizmus voči nim sa skloňuje s 

rastúcim úspechom kultúrnych podujatí inšpirovanými alebo tvárnenými cigánskym svetom: 

hudba, kino, divadlo, móda. Tlieskame postojačky rómskemu džezovému hudobníkovi, a na 

druhý deň voláme starostovi aby sme sa pozastavili nad parkujúcimi karavánmi neďaleko od 

svojho bydliska, lebo s týmito ľuďmi...

Charakteristika a tiež jeden z dôvodov rasistických diskurzov, vedomých alebo povedomých, 

je prístup ku osobám ako ku skupine, odmietajúc individualitu. Administratívne pomenovanie 

„Ľudia kočovníctva“ je z tohto hľadiska výrečné, keďže sa skloňuje len v množnom čísle.

To z pohľadu týchto upresnení je výkon Kesaj Tchave pozoruhodný. Hoci tento projekt je 

zameraný na deti žijúce v otrasných materiálnych podmienkach, nikdy necítiť sebamenšiu útrpnosť, 

alebo sebaľútosť v ich kreáciach. Akurát ohromujúcu energiu. Taktiež niet žiadneho zovšeobec-

ňujúceho diškurzu o podmienkach Rómov, akurát pozornosť ku jednotlivým životným príbehom.

Hľa, jeden projekt vedený hudobníkom už s biografiou poriadne nabitou a ktorý štartuje bez akej-

koľvek komerčnej motivácie, s deťmi z rómskych osád zo Slovenska. Z myšlienky použiť hudbu a 

tanec ako opory valorizácie osôb, Ivan Akimov rozvinul kolektívny projekt ktorý sa rýchlo uplatnil 

na scéne. Na scénach tak rôznorodých ako sú tie, improvizované na Medziosadových festivaloch 

až po obrovitú mašinériu festivalu Sziget.

Kesaj Tchave je teda terénny projekt určený všetkým tým ku ktorým by nikto nikdy nevkročil, 

a zároveň prvotriedna umelecká realizácia. Ivan Akimov uspel tak ako uspievajú  idealistickí 

tvrdohlavci: opierajúc sa o pozitívne aspekty každého jednotlivca a každej veci.

Vieme, emotívna sila cigánskej muziky tkvie často v jej kapacite vyjadrovať zároveň radosť i 

zúfalstvo. Táto emócia, prenášaná odzbrojujúcou úprimnosťou a energiou, má všetky šance vás 

preniesť hodne ďalej ako ste si mysleli.

Článok publikovaný na www.obiwi.fr  01/10/2008