Ciele

CIELE ZÁJAZDU NA SLOVENSKO

 

1. Poriadať  vystúpenia na Slovensku pre školy a pre širokú verejnosť.

Vystupovať v Bratislave (celonárodný dopad).

Odohrať vystúpenia v Prešove a v Kežmarku (regionálny dopad).

                  

2. Podporiť sociabilitu, duch otvorenia a bratstva medzi Francúzmi a Slovákmi.

Zorganizovať stretnutia  s mládežou, žiakmi a socio-kultúrnymi združeniami troch slovenských miest.  

Ponúknuť umelecké dielne, divadelné, tanečné, kaskadérske, v školskom alebo mimoškolskom prostredí.

Predstaviť Slovensko mladým Francúzom. Podporiť prázdninového ducha, ponúknuť priestor pre oddych a objavy, turistické a kultúrne výlety, pamiatky

Oboznámiť mladých Slovákov s realitou francúzskej multikultúrnosti, ako ju stelesňuje súbor Tamerantong.

Usporiadať diskuzie a debaty medzi mladými Francúzmi a Slovákmi  na tému násilia a radikalizácie v súčasnom svete, ktoré vyúsťujú až do teroristických atentátov

                  

3. Valorizovať projekt  v očiach širokej verejnosti.

Zmobilizovať slovenské a francúzske médiá (kontakty s médiami, reportáže, interview, atď.)

Postaviť kompletný plán komunikácie (prezentácia, sociálne siete, foto, atď.).

 

Postrehy, denník a zábery na mieste a po návrate do Francúzska budú môcť svedčiť o opodstatnení cieľov projektu a zdokumentovať ich pertinenciu. Ohodnotenie bude robené na základe objektívnych údajov a bude zhrnuté v rozbore ktorý bude sprítupnený všetkým partnerom projektu.

* Divadelné dielne môžu byť pod vedením dospelých členov Súboru, v predstihu, na prípravu divákov na predstavenie, alebo po vystúpeniach, na iniciovanie stretnutí s hercami a  s umelckým súborom.