Planing

ORGANIZÁCIA a 

PLANING ZÁJAZDU

Planing zájazdu sa ešte môže vyvinúť v závislosti od napredovania projektu. Základom organizácie sú skúsenosti s predchádzajúcich zaharaničných zájazdov (Tunisko, Québec, Švajčiarsko, Mexiko, Taliansko). Plánujeme 12 dňový zájazd s 42 osobami.

 

Paris - Bratislava : 1 322 km

Bratislava - Kežmarok : 400 km

Kežmarok - Prešov : 86 km

Kežmarok - Paris : 1 722 km

 

1 DEŇ : PREPRAVA TCHANICKEJ SKUPINY Paríž - Prešov

Preprava dekorácií a materiálu – 3 dospelí nákladným autom

 

2 DEŇ : PREPRAVA TECHNICKEJ SKUPINY Paríž - Prešov

Pokračovanie  transportu dekorácií a materiálu - 3 dospelí nákladným autom

Pokračovanie cesty technickej skupiny – 3 dospelí lietadlom

 

3 DEŇ : DJZ PREŠOV. TECHNIKA a cesta Paríž – Košice - Prešov

18 APRÍL,  streda -  Technická realizácia predstavenia v divadle v Prešove

Ráno : prílet súboru do Košíc – 24 detí a 11 dospelých, presun autobusom do Prešova

Poobede : oddych, relax

 

4 DEŇ : OBOZNÁMENIE SA S PREŠOVSKÝM DIVADLOM

19 APRÍL štvrtok - Ráno : skúšky, javiskové skúšky

Poobede : generálka

 

5 DEŇ : 2 PREDSTAVENIA PRE ŠKOLY  V PREŠOVE                                  

20 APRÍL piatok

6 DEŇ : PREDSTAVENIE PRE ŠIROKÚ VEREJNOSŤ V PREŠOVE

21 APRÍL sobota, večerné predstavenie

 

7 DEŇ : KEŹMAROK : TECHNICKÁ PRÍPRAVA A KULISY + PRESUN SÚBORU

22 APRÍL nedeľa

Preprava kulís a materiálu – 3 dospelí v nákladnom aute

Technická skupina – 4 dospelí autobusom alebo vlakom

Výlet do Slovenského Raja, Suchá Belá spolu s niektorými Kesaj

Presun autobusom : 24 detí a 11 dospelých, odchod z Prešova o 9h, obed na Podlesku

Ubytovanie na internáte v Kežmarku, večera v Kežmarku

 

8 DEŇ : VYSTÚPENIE alebo skúška v KEŽMARKU

23 APRÍL pondelok

Doobeda vystúpenia pre školy

9 DEŇ : PEDAGOGICKÝ DEŇ + PRESUN KEŽMAROK – BRATISLAVA alebo doobedňajšie vystúpenie a poobede presun do Bratislavy

24 APRÍL utorok

Preprava kulís a materiálu – 3 dospelí nákladným autom

Presun autobusom všetkých účinkujúcich

 

10 DEŇ : TURISTIKA V BRATISLAVE

25 APRÍL streda

Inštalácia

 

11 DEŇ : GENERÁLKA V BRATISLAVE

26 APRÍL štvrtok

 

13 DEŇ : VYSTÚPENIA PRE ŠKOLY V BRATISLAVE

27 APRÍL piatok

 

14 DEŇ : VYSTÚPENIE PRE ŠIROKÚ VEREJNOSŤ V BRATISLAVE

28 APRÍL sobota

 

15 DEŇ : CESTA SPAŤ BRATISLAVA - PARÍŽ

Trasa Bratislava – Viedeň linkovým autobusom

Trasa Viedeň – Paríž : 24 detí a 15 dospelých lietadlom