Východoslovenská Galéria

Vo Východoslovenskej Galérii v Košiciach sme zatiaľ vystupovali len jeden raz, v utorok 13 júla 2021. Ale bolo to tak sympatické, bezprostredné a srdečné, že bez najmenšieho zaváhania zaraďujeme Galériu do dlhého zoznamu našich Priateľov a Partnerov. Všetko bolo zorganizované v rekordne krátkom čase, ani nie za dva týždne, čo je priam neskutočné pre štátnu inštitúciu. Iniciátorom všetkého bol Paľo Pekarčík, takže niet divu že všetko dobre dopadlo. Napojil nás na jedného sponzora, Proactiva, a Galéria ochotne spolupracovala a poskytla nám svoje priestory a propagáciu (plagát sme dostali do daru a môžeme ho používať pri našich akciách). Na mieste, výnimočne sympatické prijatie, riaditeľka, zamestnanci, diváci, všetci boli neskutočne milí, sympatickí a ústretoví. Takéto zážitky utvrdzujú vieru v človeka... 
A Vychodoslovenská Galéria - La Galerie de l´Est Slovaque, nous ne sommes passés pour l´instant qu´une seule fois, le 13 juillet 2021. Mais ce passage fut tellement sympathique, l´accueil tellement chaleureux et cordial, que sans la moindre hésitation nous ajoutons la Galerie a la longue liste de nos Amis et Partenaires. Le tout était organisé en un temps record, pas plus de deux semaines, ce qui est inouï pour une institution nationale. Il faut dire que l ́initiateur de cet événement était Paľo Pekarčík, alors ce n ́est pas étonnant que tout se soit bien passé. Il nous a mis en rapport avec un sponsor, l'association Proactiva et la Galerie s'est prêté de bonne grâce au jeu. Sur place, un accueil des plus accueillants, la directrice, le personnel, tous étaient hyper sympas, cool, empathiques, sympathiques. Cela donne envie de croire en l´humain...